Wczytywanie ...
Aktualności
11 maja 2015

Zapraszamy na nowe kierunki studiów stacjonarnych!

Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe

Infrobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka

Historia ze specjalnością:

- historia i społeczeństwo (nauczycielska)

- antropologia historyczna

Zapraszamy na nowe kierunki studiów niestacjonarnych!

Studia podyplomowe w Instytucie Historii!

8 maja 2015

6 maja 2015

22 maja 2015 r. w Collegium Humanisticum UMK w Toruniu odbędzie się konferencja naukowa pt.: „Archiwa przejściowe i zbiorcze w Polsce”. Jej organizatorami są: Instytut Historii UP w Krakowie, Instytut Historii
i Archiwistyki UMK, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddz. w Toruniu oraz Archiwum Państwowe w Toruniu.

Tematyka spotkania oscyluje wokół zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z funkcjonowaniem archiwów zbiorczych i przejściowych. Prelegenci to osoby pracujące w tego typu archiwach oraz pracownicy naukowi.

program konferencji

4 kwietnia 2015

3 kwietnia 2015

Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Archiwum Narodowe w Krakowie serdecznie zapraszają do udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu„Historia–Pamięć–Tożsamość” pt. ARCHIWUM JAKO „STRAŻNIK PAMIĘCI” która odbędzie się w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w dniach 9-10 grudnia 2015 r.

informacje

karta zgłoszenia

Instytut Historii

Uniwersytetu Pedagogicznego

im. Komisji Edukacji

Narodowej w Krakowie
 

fax +48 (012) 662-61-81

tel. +48 (012) 662-61-82
 

email: historia@up.krakow.pl

Nasi Partnerzy :

 

 

 

 

 

Książki: