Wczytywanie ...
Aktualności
19 maja 2016

Dyrekcja IHiA zaprasza na seminarium naukowe z udziałem gościa honorowego Pana Pablo Domeyko, prawnuka Ignacego Domeyki. Seminarium odbędzie się we wtorek 24 maja  o godz. 12.00 w Audytorium im. prof.
W. Danka, ul. Podchorążych 2, budynek główny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

plakat informacyjny

18 maja 2016

XIII Polsko – Ukraińska Konferencja LWÓW. Miasto – społeczeństwo – kultura: Lwowianie w świecie
Zapraszamy Państwa do udziału w trzynastej edycji Polsko – Ukraińskiej Konferencji „Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura”, która przyjęła tytuł: „Lwowianie w świecie”. Konferencja odbędzie się w dniach od 1 do 2 czerwca 2016 r.

więcej informacji

program konferencji

Mecenasem Konferencji jest Miasto Kraków

                          

17 maja 2016

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania przeciwko Narodowi Polskiemu, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie oraz Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zapraszają na polsko-kazachską konferencję naukową „Europa w Azji – z dziejów obywateli polskich
w Kazachstanie w okresie drugiej wojny światowej”. Konferencja odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 2016 r. w Audytorium im. prof. W. Danka (Uniwersytet pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2). Obrady będą prowadzone
w języku polskim i rosyjskim z tłumaczeniem symultanicznym.

program konferencji w języku polskim

program konferencji w języku rosyjskim

plakat informacyjny

10 maja 2016

Prof. dr hab. Bożena Popiołek otrzymała grant Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 10. Grant jest zatytułowany „Dobrodziejki i klienci. Specyfika patronatu kobiecego i relacji klientalnych w czasach saskich”.

Prof. UP , dr hab. Łukasz Tomasz Sroka otrzymał grant Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 10. Grant jest zatytułowany „Supremacja polityczna Habsburgów a proces kształtowania się elit galicyjskich w XIX wieku”.

14 marca 2016

Konferencja pt. „Zachowanie cyfrowego dziedzictwa archiwalnego”

Miejsce: Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

Termin: 23-24 czerwca 2016 roku

Organizatorzy: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

więcej informacji

Instytut Historii i Archiwistyki

Uniwersytetu Pedagogicznego

im. Komisji Edukacji

Narodowej w Krakowie
 

fax +48 (012) 662-61-81

tel. +48 (012) 662-61-82
 

email: historia@up.krakow.pl

Nasi Partnerzy :

 

 

 

 

 

 

 

 

Książki: