Wczytywanie ...
Aktualności
12 grudnia 2014

11 grudnia 2014

Serdecznie zapraszamy Państwa  Nauczycieli i Uczniów na warsztaty poświęcone historii Polski pt. „Odbrązowienie PRL. Fakty i mity z historii Polski Ludowej”, które organizuje Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, we współpracy z Kuratorium Oświaty w Krakowie, w roku szkolnym 2014/2015.

formularz zgłoszeniowy

Planowane są cztery spotkania warsztatowe, poświęcone następującej tematyce:

  1. „Wojna domowa, czy przejęcie władzy przez komunistów w Polsce po 1944 roku?” – prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Leon Sowa, dr Lucyna Kudła.
  2. „Społeczeństwo polskie po II wojnie światowej w kraju i na emigracji”– prowadzący: dr Anna Zapalec, dr Hubert Chudzio, dr Piotr Trojański, dr Agnieszka Słaby.
  3. „Kryzysy Polski Ludowej”– prowadzący: prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński, dr Agnieszka Chłosta-Sikorska.
  4. „Upadek władzy komunistów. Zmowa elit, czy rewolucja społeczeństwa polskiego?” – prowadzący: prof. dr hab. Mariusz Wołos, dr hab. Józef Brynkus.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 15 grudnia 2014 r., w godz. 12.30 – 15.00, w Instytucie Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorążych 2, sala 333.

W ramach zajęć przewidziana jest cześć merytoryczna (wykład specjalisty) i obudowa dydaktyczna (warsztaty) oraz dyskusja. Taka forma pracy ma na celu przedstawienie uczestnikom różnych stanowisk historiograficznych i odpowiadających im interpretacji, ocen i uzasadnień faktograficznych.
Część warsztatowa spotkań będzie poświęcona:

  1. Pracy z materiałami źródłowymi – dotyczącymi zagadnienia – skupionej wokół krytyki źródła, odczytywaniu tekstów i podtekstów zaprezentowanych materiałów, analizie kontekstu politycznego, ówczesnej i współczesnej ocenie decyzji władz powojennych, stosunkowi społeczeństwa do zmian zachodzących w Polsce.
  2. Przygotowaniu tematów do dyskusji i debaty na forum klasy.
  3. Przygotowaniu materiałów metodycznych do lekcji (np. analiza SWOT, jak wykorzystywać materiały ilustracyjne dotyczące tego okresu, film dokumentalny – kronika filmowa, współczesne filmy fabularne, filmy popularne, edukacyjne itp.).
Udział w warsztatach jest bezpłatny, a uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w warsztatach. Organizatorzy nie refundują kosztów podróży.

Ze względów organizacyjnych, ilość miejsc ograniczona, zainteresowanych proszę o wypełnienie do dnia 10 grudnia 2014 r. formularza zgłoszeniowego zamieszczonego poniżej.

5 grudnia 2014

W dniu 11 grudnia 2014 roku o godzinie 14:00 w głównym holu gmachu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, odbędzie się otwarcie wystawy pt. „Przybyliśmy z Polski… Wkład polskich Żydów
w budowę i rozwój państwa Izrael”. Ekspozycja powstała przy współpracy Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego z Instytutem Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Beit Berl College w Izraelu
. Do tej pory była eksponowana w Centrum Kultury Żydowskiej na Kazimierzu. Uniwersytet Pedagogiczny jest drugim punktem na szlaku jej tournèe po kraju, kolejnym będzie Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.
Zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu, którego celem jest dialog na temat wspólnej przeszłości i przyszłości Polski oraz Izraela.

Z wyrazami szacunku kuratorki wystawy

dr Batya Brutin – Beit Berl College – Izrael
dr Ewa Węgrzyn- Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskieo
mgr Katarzyna Odrzywołek- Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego

Instytut Historii

Uniwersytetu Pedagogicznego

im. Komisji Edukacji

Narodowej w Krakowie
 

fax +48 (012) 662-61-81

tel. +48 (012) 662-61-82
 

email: historia@up.krakow.pl

Nasi Partnerzy :

 

 

 

 

 

Książki: