Wczytywanie ...
Karty kursu – Antropologia historyczna – studia stacjonarne I stopnia – I rok

Semestr 1

Zajęcia dydaktyczne – obligatoryjne

1. Podstawy języka łacińskiego i kultury antycznej

2. Technologie informacyjne

3. Wstęp do antropologii kulturowej

4. Historia antropologii historycznej

5. Wprowadzenie do socjologii

6. Wybrane elementy sztuki antycznej

7. Nauki pomocnicze historii

8. Ludzie, plemiona i państwa – pierwotne systemy antropologiczne

9. Antropologia przestrzeni

10. U podstaw rodziny dawnej (starożytność i średniowiecze)

Kursy do wyboru

11. Konwersatorium ogólnohistoryczne – Historia starożytnego Wschodu

12. Konwersatorium ogólnohistoryczne – Historia starożytnej Grecji i Rzymu

13. Wykład – Ciało i płeć – historia intymności

14. Wykład – Antropologia biologiczna

 

Semestr 2

Zajęcia dydaktyczne – obligatoryjne

1. Historia filozofii

2. Podstawy języka łacińskiego i kultury antycznej

3. Gospodarka antyku i średniowiecza 

4. Antropologia państwa i władzy (średniowiecze)

5. Antropologia słowa drukowanego (epoka nowożytna)

6. Socjologia religii

7. Miasto i przestrzeń miejska (do końca XVIII w.)

8. Życie codzienne wsi w epoce przedprzemysłowej

9. Kultura klasztorów i kult świętych

10. Estetyka średniowiecza – wybrane elementy historii kultury i sztuki

Kursy do wyboru

11. Lektorat języka angielskiego

      Lektorat języka francuskiego

      Lektorat języka niemieckiego

      Lektorat języka rosyjskiego

12. Konwersatorium ogólnohistoryczne – Historia średniowieczna powszechna

13. Konwersatorium ogólnohistoryczne – Historia średniowieczna Polski

14. Wykład – Kultura dworska

15. Wykład – Kultura rycerska

Instytut Historii i Archiwistyki

Uniwersytetu Pedagogicznego

im. Komisji Edukacji

Narodowej w Krakowie
 

fax +48 (012) 662-61-81

tel. +48 (012) 662-61-82
 

email: historia@up.krakow.pl

Nasi Partnerzy :

 

 

 

 

 

 

 

 

Książki: