/AKTUALNOŚCI
909, 2019

Szkoła letnia dla doktorantów pt. ŚRODOWISKO – CZŁOWIEK – GOSPODARKA – 2-6.09.2019 r – Uniwersytet w Białymstoku

W Instytucie Historii i Nauk Politycznych UwB w dniach 2-6.09 odbyła się szkoła letnia dla doktorantów pt. ŚRODOWISKO – CZŁOWIEK – GOSPODARKA. Jest to inicjatywa podjęta wspólnie przez Uniwersytet w Białymstoku, Max Planck Institute for Science of Human History w Berlinie oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Głównym zamierzeniem organizatorów jest wprowadzenie uczestników do tych dziedzin badań historycznych, które wchodzą obecnie w dialog z naukami przyrodniczymi i społecznymi, w tym w szczególności do metod kwantytatywnych. Pozwala to nie tylko jeszcze lepiej poznać warsztat historyka w zakresie analiz społecznych, gospodarczych i demograficznych, ale także zbliżyć się do niezwykle interesującego świata badań interdyscyplinarnych. Doktoranci uczestniczą w wykładach i konwersatoriach poświęconych metodom badawczym, źródłom i dotychczasowemu dorobkowi naukowców z całego świata. W programie umieszczono zagadnienia z dziedziny demografii historycznej reprezentowanej przez prof. Cezarego Kuklo, prof. Mikołaja Szołtyska oraz dr. Bartosza Ogórek, historii środowiskowej wykładanej przez dr. Adama Izdebskiego, historii gospodarczej przedstawianej przez dr. Piotra Guzowskiego, statystki przybliżanej przez prof. Michała Kopczyńskiego wraz z dr. Radosławem Poniatem oraz geografii historycznej omawianej przez prof. Bogumiła Szadego i dr. Mateusza Zawadzkiego. Ponadto [...]

1306, 2019

Konferencja Testamenty i fundacje mieszczańskie w XIII-XVIII w. – 25-26 VI 2019 r.; IHiA; sala 337

Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Zespół Historii Miast przy Komitecie Nauk Historycznych PAN oraz Muzeum Krakowa zapraszają na konferencję pt. "Testamenty i fundacje mieszczańskie w XIII-XVIII w.", która odbędzie się w dniach 25-26 czerwca w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (sala 337). program konferencji