/AKTUALNOŚCI
1905, 2019

Szkolenie dla sekretarek zgromadzeń zakonnych, Warszawa 21-22.05.2019 r. KANCELARIA I ARCHIWUM ZAKONNE

Maj 19th, 2019|

W dniach od 21 do 22 maja 2019 r. dr Dorota Drzewiecka oraz dr hab. Halina Dudała adiunkci z Katedry Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii, przeprowadzą w Warszawie szkolenie kancelaryjno-archiwalne dla ok. 100 sióstr zakonnych prowadzących we własnych zgromadzeniach kancelarie oraz archiwa. Szkolenie przeprowadzone będzie na prośbę Konsulty Wyższych Przełożonych Zakonów Żeńskich w Polsce. […]

605, 2019

Spacer tematyczny „Szlakiem Grozy i Nieopowiedzianych Historii”, 13 V 2019 r.

Maj 6th, 2019|

W imieniu Sekcji Turystyki Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego Studenckiego Koła Naukowego Historyków i Archiwistów im. J. Lelewela Uniwersytetu Pedagogicznego zapraszamy do udziału w Spacerze tematycznym "Szlakiem Grozy i Nieopowiedzianych Historii", który odbędzie się 13 maja 2019 r. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 17:00 z Rynku Głównego 35.   Szczegółowe informacje: https://www.facebook.com/events/418370675607209/  

605, 2019

Konferencja Naukowa „Działalność Elżbiety Sieniawskiej. Polityka – gospodarka – kultura” – 10–11 VI 2019, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Maj 6th, 2019|

W dniach  10-11 czerwca 2019 roku w Warszawie, odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Działalność Elżbiety Sieniawskiej. Polityka – gospodarka – kultura. Organizatorami Konferencji są: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. […]

2903, 2019

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: „Jak uczyć o ubezpieczeniach społecznych?” pt. „Świadomość ryzyka, a ryzyko nieświadomości” – 4-5 IV 2019; godz. 10.00; Aula Główna UP

Marzec 29th, 2019|

W dniach 4-5 kwietnia 2019 roku w gmachu głównym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: „Jak uczyć o ubezpieczeniach społecznych?”, która tym razem przyjęła tytuł: „Świadomość ryzyka, a ryzyko nieświadomości”. Otwarcia niniejszej konferencji 4 kwietnia 2019 r. (czwartek), o godz. 10.00 w Auli Głównej dokonają: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie i prof. dr hab. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Konferencja z cyklu „Jak uczyć o ubezpieczeniach społecznych?”, to jeden z wymiernych efektów zawartego przed laty porozumienia o współpracy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Konferencja gromadzi ekspertów z różnych dziedzin, którzy podejmują wspólny wysiłek kształtowania nowych modeli edukowania w zakresie ubezpieczeń społecznych. Duży nacisk położony jest na kształcenie przyszłych nauczycieli i podwyższanie kompetencji osób już pracujących w zawodzie nauczyciela. W ubiegłym roku w konferencji uczestniczyło przeszło pół tysiąca osób, z czego ponad połowę stanowili właśnie nauczyciele. W tym roku spodziewana jest podobna frekwencja. Tegorocznej konferencji towarzyszy jeden z największych w Polsce projektów infobrokerskich. Dotyczy on w pierwszym rzędzie możliwości wykorzystania proponowanych przez infobrokering narzędzi, [...]

2803, 2019

Spotkanie z cyklu „warsztaty historyczno-archiwalne” – 9 IV 2019 r. godz. 11:00, IHiA sala 342

Marzec 28th, 2019|

Instytut Historii i Archiwistyki zaprasza na spotkanie z cyklu „warsztaty historyczno-archiwalne”, które odbędzie się 9 kwietnia 2019 r. godz. 11:00 w sali 342. Warsztaty poprowadzą: Olga Fejtová, Historie a současnost Archivu hlavního města Prahy Kateřina Jíšová, České archivnictví – aktuální stav a problémy

2602, 2019

Szukamy konsultantów w ramach realizacji projektu „Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca” – prosimy o oferty do dnia 4 III 2019 r.

Luty 26th, 2019|

Uwaga nauczyciele historii i wos oraz muzealnicy! Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, w ramach realizacji projektu "Kompetentny nauczyciel - mistrz i wychowawca", poszukuje konsultantów do opiniowania programów studiów historycznych - specjalność nauczycielska (szczegóły pod linkiem). Termin nadsyłania ofert upływa 4 marca 2019 r. https://przetargi.up.krakow.pl/zapytania.php?fbclid=IwAR1e4BS0Dl_Rxxi62pjp1hbPJgYaIHfUT5KltjBtJiVL_xlfigTLojfRqYQ