Prof. dr hab. Bożena Popiołek otrzymała grant Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 10. Grant jest zatytułowany „Dobrodziejki i klienci. Specyfika patronatu kobiecego i relacji klientalnych w czasach saskich”.

Prof. UP , dr hab. Łukasz Tomasz Sroka otrzymał grant Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 10. Grant jest zatytułowany „Supremacja polityczna Habsburgów a proces kształtowania się elit galicyjskich w XIX wieku”.