Rozmowa z  z-cą dyr. Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego pt. „Kraków wart jest i mszy, i studiów o swoich dziejach” opublikowana w dodatku Historia Dziennika Polskiego w dniu 31 maja 2016 r. Tematem rozmowy jest nowy kierunek studiów podyplomowych, realizowanych w Instytucie Historii UP we współpracy z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, pt. „Cracoviana – miasto i region w turystyce”.

artykuł