I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Granice i pogranicza – na styku kultur i tradycji” – 15-16 XI 2016 r.

Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove serdecznie zapraszają na I Międzynarodową Konferencję Naukową „Granice i pogranicza – na styku kultur i tradycji”, która obędzie się w dniach od 15 do 16 listopada 2016 r. w Instytucie Historii i Archiwistyki UP

program konferencji