Olimpiada Historyczna w IHiA – 27 stycznia 2017

W dniu 14 stycznia 2017 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się część pisemna II etapu XLIII Olimpiady Historycznej. Natomiast część ustna miała miejsce 27 stycznia 2017 r. w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego.
W tym roku w olimpiadzie wzięła udział rekordowa liczba 180 uczniów z małopolskich szkół ponadgimnazjalnych. Podczas trzech godzin pisali oni wypracowanie na jeden z 6 tematów, natomiast podczas części ustnej odpowiadali na 3 pytania przed komisją złożoną z pracowników naukowych obu uniwersytetów.
Uczniom powodzenia życzyli – prof. dr hab. Krzysztof Zamorski prezes Zarząd Oddziału Krakowskiego PTH, prof. dr hab. Stanisław Sroka dziekan Wydziału Humanistycznego UJ, prof. dr hab. Sławomir Sprawski dyrektor Instytutu Historii UJ oraz dr hab. prof. UP Łukasz Tomasz Sroka, dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki.
Ten etap zorganizowali i koordynowali – dr hab. Janusz Pezda-przewodniczący Komitetu Okręgowego w Krakowie oraz dr Agnieszka Chłosta-Sikorska-sekretarz Komitetu Okręgowego w Krakowie.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a szczególnie tym, którzy wykazali się dużymi umiejętnościami zarówno w części pisemnej, jak i ustnej osiągając znakomite wyniki.
Gratulujemy również nauczycielom, którzy włożyli wiele wysiłku w przygotowanie uczniów do olimpiady. Wszak historia magistra vitae est!