Spotkanie autorskie z Prof. Bożeną Popiołek, Dr Urszulą Kicińską oraz Dr Agnieszką Słaby w związku z publikacjami Korespondencja Elżbiety Lubomirskiej Sieniawskiej… – 8 marca, godz. 16.00, IHiA UP, sala 337

Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego zaprasza na spotkanie autorskie (8 marca, godz. 16.00, ul. Podchorążych2, budynek UP Kraków, IHiA UP, sala 337) poświęcone publikacjom publikacjom: Korespondencja Elżbiety Lubomirskiej Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej (Tom I Z serca kochająca żona i uniżona sługa. Listy Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej do męża Adama Mikołaja Sieniawskiego z lat 1688–1726, Tom II Jaśnie Oświecona Mościa Księżno Dobrodziejko. Informatorzy i urzędnicy, Tom III Jaśnie Oświecona Mościa Księżno Dobrodziejko.
Rodzina, przyjaciele i klienci) oraz Kobiece kręgi korespondencyjne. Wszystkie te publikacje zostały opracowane i wydane przez Prof. Bożenę Popiołek, Dr Urszulę Kicińską oraz Dr Agnieszkę Słaby. Spotkanie poprowadzi Prof. UP, dr hab. Łukasz Tomasz Sroka Dyrektor IHiA UP. Plakat

Konsultacje w czasie zimowej sesji egzaminacyjnej(UWAGA ZMIANA!)

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że podczas zimowej sesji egzaminacyjnej jestem do Państwa dyspozycji w następujących terminach:

TERMINY W SESJI

4 lutego, godzina 10:00 – 12:30; sala 333; egzamin z języka łacińskiego dla II roku (jeżeli ktoś jeszcze ma do zdania zaległe kolokwium to można przyjść na 10:00 i napisać)

W innych sprawach można się ze mną konsultować w środy (30 stycznia oraz 6 lutego w godzinach 10:00-12:00) w pokoju 329 (Katedra Historii Starożytnej)

TERMINY W SESJI POPRAWKOWEJ

20 lutego, godzina 10:00 – 12:00; jestem do Państwa dyspozycji w Katedrze Historii Starożytnej (pok. 329) we wszystkich sprawach zaległych

Z wyrazami szacunku

Adrian Szopa

Pracownicy nieobecni w Instytucie

Z racji wyjazdu służbowe następujący pracownicy, nie będą obecni w Instytucie i równocześnie odwołują swoje dyżury:

– prof. Bożena Popiołek od 6-9 lutego br.,

– dr Agnieszka Słaby od  6-9 lutego br.,

– dr Urszula Kicińska od 6-9 lutego br.,

– dr Anna Penkała od 6-8 lutego br.,

– dr Bartosz Ogórek od 6-8 lutego br.