Spotkanie autorskie z Prof. Bożeną Popiołek, Dr Urszulą Kicińską oraz Dr Agnieszką Słaby w związku z publikacjami Korespondencja Elżbiety Lubomirskiej Sieniawskiej… – 8 marca, godz. 16.00, IHiA UP, sala 337

Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego zaprasza na spotkanie autorskie (8 marca, godz. 16.00, ul. Podchorążych2, budynek UP Kraków, IHiA UP, sala 337) poświęcone publikacjom publikacjom: Korespondencja Elżbiety Lubomirskiej Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej (Tom I Z serca kochająca żona i uniżona sługa. Listy Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej do męża Adama Mikołaja Sieniawskiego z lat 1688–1726, Tom II Jaśnie Oświecona Mościa Księżno Dobrodziejko. Informatorzy i urzędnicy, Tom III Jaśnie Oświecona Mościa Księżno Dobrodziejko.
Rodzina, przyjaciele i klienci) oraz Kobiece kręgi korespondencyjne. Wszystkie te publikacje zostały opracowane i wydane przez Prof. Bożenę Popiołek, Dr Urszulę Kicińską oraz Dr Agnieszkę Słaby. Spotkanie poprowadzi Prof. UP, dr hab. Łukasz Tomasz Sroka Dyrektor IHiA UP. Plakat

Konsultacje w czasie letniej sesji poprawkowej 2019

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że podczas letniej sesji egzaminacyjnej jestem do Państwa dyspozycji w następujących terminach:

TERMINY W SESJI POPRAWKOWEJ

6 (piątek) oraz 9 września (poniedziałek) od godziny 10:00-11:30 w Katedrze Historii Starożytnej (p. 329)

Z wyrazami szacunku

Adrian Szopa

Pracownicy nieobecni w Instytucie

Z racji wyjazdu służbowe następujący pracownicy, nie będą obecni w Instytucie i równocześnie odwołują swoje dyżury:

– prof. Bożena Popiołek od 6-9 lutego br.,

– dr Agnieszka Słaby od  6-9 lutego br.,

– dr Urszula Kicińska od 6-9 lutego br.,

– dr Anna Penkała od 6-8 lutego br.,

– dr Bartosz Ogórek od 6-8 lutego br.