Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego zaprasza na spotkanie autorskie (8 marca, godz. 16.00, ul. Podchorążych2, budynek UP Kraków, IHiA UP, sala 337) poświęcone publikacjom publikacjom: Korespondencja Elżbiety Lubomirskiej Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej (Tom I Z serca kochająca żona i uniżona sługa. Listy Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej do męża Adama Mikołaja Sieniawskiego z lat 1688–1726, Tom II Jaśnie Oświecona Mościa Księżno Dobrodziejko. Informatorzy i urzędnicy, Tom III Jaśnie Oświecona Mościa Księżno Dobrodziejko.
Rodzina, przyjaciele i klienci) oraz Kobiece kręgi korespondencyjne. Wszystkie te publikacje zostały opracowane i wydane przez Prof. Bożenę Popiołek, Dr Urszulę Kicińską oraz Dr Agnieszkę Słaby. Spotkanie poprowadzi Prof. UP, dr hab. Łukasz Tomasz Sroka Dyrektor IHiA UP. Plakat