Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Od „starej panny” do singielki. Problemy społecznego i obyczajowego statusu niezamężnych kobiet na przestrzeni wieków”. – 7-9 czerwca 2017 r.; sala 337

Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Komisja Historii Kobiet Komitetu Nauk Historycznych PAN, w dniach 7-9 czerwca 2017 r. organizują konferencję naukową

„Od „starej panny” do singielki. Problemy społecznego i obyczajowego statusu niezamężnych kobiet na przestrzeni wieków”.

program konferencji

Konferencje Komitetu Nauk Historycznych PAN odbywają się cyklicznie – co rok w innym ośrodku naukowym, a poświęcone są szeroko pojętej kwestii kobiecej. Jego uczestnicy reprezentują nauki humanistyczne i społeczne. Zgodnie z przyjętym programem wygłaszane referaty będą dotyczyć szerokiej perspektywy czasowej (od średniowiecza do współczesności) i środowiska geograficznego.

Serdecznie zapraszam Państwa na obrady, których szczegóły znajdą Państwo w załączniku,