Międzynarodowe konferencje naukowe pt. „Political Functions of Urban Spaces through the Ages” – 14-15 IX 2017 r, oraz konf. pt. „Town Types in European Comparison based on the Towns Atlases” – 16 IX 2017 r.

Instytut Historii i Archiwistyki UP w Krakowie serdecznie zaprasza na dwie międzynarodowe konferencje naukowe:

„Political Functions of Urban Spaces through the Ages”, która odbędzie  się w Krakowie w sali Urzędu Miasta Krakowa w dniach 14-15 września 2017 r,

oraz konf. pt. „Town Types in European Comparison based on the Towns Atlases”, która odbędzie się Instytucie Historii i Archiwistyki  Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w dniu 16 września 2017 r.

program konf. pt. „Political Functions of Urban Spaces through the Ages”

program konf. pt. „Town Types in European Comparison based on the Towns Atlases”