//Październik

XI Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Studiów Żydowskich (EAJS)

W dniach 15-19 lipca 2018 roku w Krakowie odbędzie się XI Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Studiów Żydowskich (EAJS) pod hasłem „W poszukiwaniu korzeni żydowskich tradycji”. Kongresy EAJS stanowią inicjatywę cykliczną. Organizowane są co cztery lata w kolejnych krajach europejskich i gromadzą zwykle kilkuset uczestników reprezentujących wiodące ośrodki naukowe z Europy, USA oraz Izraela. Do głównych organizatorów przygotowywanego Kongresu EAJS należy Uniwersytet Jagielloński. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie przyjął status partnera.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Kongresu: http://eajs2018.uj.edu.pl/en/node/57.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Na mocy decyzji Prorektora ds. Kształcenia 2 i 3 listopada 2017 roku (dla studentów studiów stacjonarnych) oraz 10 listopada 2017 roku (dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Seminarium Rady Europy „The role of NGOs and NGYOs in passing on the remembrance of the Holocaust and the prevention of crimes against humanity”

W dniach 22-28 października 2017 r. odbędzie się Seminarium Rady Europy, zatytułowane „The role of NGOs and NGYOs in passing on the remembrance of the Holocaust and the prevention of crimes against humanity”, współorganizowane przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Oficjalne otwarcie Seminarium nastąpi w murach Instytutu Historii i Archiwistyki w najbliższy poniedziałek, 23 października, o godzinie 10:00 (sala 337).

Szczegółowe informacje dostępne są w programie Seminarium.

 

Informacja dla I roku Historii I stopnia

Zajęcia z przedmiotu Podstawy socjologii z dr Mateuszem Szastem, odbywające się w piątek w godz. 14,00-15,30 wyjątkowo w najbliższy piątek tj. 20 października, z powodu udziału w konferencji prowadzącego zostają przeniesione na godz 15,30-17,00.