Wykład prof. dr. hab. Igora Kąkolewskiego (drugie „Kolokwium historyczno-dydaktyczne”)

We środę 28 lutego 2018 r. w Instytucie Historii i Archiwistyki odbyło się kolejne „Kolokwium historyczno-dydaktyczne”, którego gościem był prof. dr. hab. Igor Kąkolewski – historyk, zastępca dyrektora Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, wykładowca Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Podczas spotkania opowiedział o pracach nad polsko-niemieckim podręcznikiem do nauczania historii pt. „Europa. Nasza historia”. Powołany zespół roboczy postanowił, że priorytetem będzie uwzględnienie doświadczeń historycznych obu krajów oraz intensyfikacja dialogu naukowego na tematy historyczne. Wypracowana koncepcja podręcznika została oparta na podstawie programowej obowiązującej w obu krajach, ma ona charakter praktyczny, gdyż uczniowie z jego pomocą będą mogli poznawać wspólną historię Europy widzianą z tej samej perspektywy. Pozwoli to to lepiej zrozumieć wrażliwość historyczną sąsiada, ułatwi dialog, pozwoli uwolnić się od stereotypów i nauczy większej tolerancji. W narrację autorską zostały wplecione liczne teksty źródłowe oraz teksty popularnonaukowe, które pozwolą uczniom na kształcenie różnych umiejętności.

zdjęcia ze spotkania

Konferencja „Prezydent Juliusz Leo i Kraków jego czasów” – 21 II (środa) 2018 r.; godz. 9.00; Sala Obrad Rady Miasta Krakowa

Prof. UP dr. hab. Łukasz T. Sroka – Dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki IP w Krakowie, prof. dr hab. Jacek Majchrowski – Prezydent miasta Krakowa, prof. dr hab. Jacek Purchla  – Prezes Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, dr hab. Wojciech Krawczuk – Dyrektor Archiwum Narodowego w Krakowie zapraszają na konferencję pt. „Prezydent Juliusz Leo i Kraków jego czasów”, która odbędzie się 21 lutego (środa) 2018 r. o godz. 9.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa ( pl. Wszystkich Świętych 3-4).

Program konferencji