Konkurs na logotyp Instytutu Historii i Archiwistyki

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na logotyp Instytutu Historii i Archiwistyki UP. Projekty do konkursu „Logotyp Instytutu Historii i Archiwistyki UP” można składać do dnia 30 maja 2018 r. drogą pocztową na adres:

Sekretariat Instytutu Historii i Archiwistyki
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
z dopiskiem: Konkurs na logotyp IHiA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

1) Nazwa projektu:
Logotyp Instytutu Historii i Archiwistyki UP

2) Założenia konkursowe:
– logotyp będzie wykorzystywany do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych itp.
będzie umieszczany na stronach internetowych, roll-upach, jak również na papierze firmowym, plakatach, ulotkach oraz innych drukach dotyczących IhiA UP
– logotyp musi być skalowany bez straty czytelności do wymiarów realizowanych na plakatach i ulotkach
– w projekcie logotypu powinna znaleźć się nazwa własna „Instytut Historii i Archiwistyki UP” lub jej skrót „IHiA UP”
– logotyp powinien być prosty, nowoczesny, funkcjonalny oraz niepowtarzalny

3) Inne wymagania:
– przeniesienie na Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie autorskich praw majątkowych do projektu (w momencie otrzymania nagrody)
– przekazanie plików źródłowych wszystkich elementów graficznych

4) Termin składania prac: 30 maja 2018

5) Wyniki zostaną ogłoszone 15 czerwca 2018 r. na stronie Instytutu Historii i Archiwistyki UP http://historia.up.krakow.pl/hia/

6) Szczegółowe zasady określa Regulamin konkursu.

Międzynarodowa konferencja nauk. pt. “The Church History by Theodore Anagnostes” – 4-5 maja 2018 r., – IHiA UP Kraków, UJ (Collegium Maius)

Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Uniwersytet Jagielloński serdecznie zapraszają na międzynarodową konferencję naukową pt. “The Church History by Theodore Anagnostes” ,która odbędzie się w dniu 4 maja 2018 r. w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (w sali 337, ul. Podchorążych 2) oraz 5 maja w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego.

program konferencji

Dyskusja o książce pt. „DALEJ JEST NOC Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski” – 22 kwietnia 2018 r. o godz. 18.00; audytorium Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN; ul. Anielewicza 6, Warszawa

Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN
ma zaszczyt zaprosić na premierową dyskusję o książce

DALEJ JEST NOC
Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski

w rozmowie udział wezmą autorzy oraz redaktorzy tomów
prof. Barbara Engelking i prof. Jan Grabowski
oraz autorka jednego z rozdziałów Karolina Panz
jako komentator wystąpi dr hab. Marcin Zaremba
spotkanie poprowadzi dziennikarz radia TOK FM Jakub Janiszewski
22 kwietnia 2018 r. o godz. 18.00
audytorium Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
ul. Anielewicza 6, Warszawa

Wstęp wolny.

Plakat informacyjny

Książka „DALEJ JEST NOC. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski” pod redakcją prof. Barbary Engelking i prof. Jana Grabowskiego to dwutomowe wydawnictwo będące podsumowaniem kilkuletniego projektu badawczego realizowanego przez Centrum Badań nad Zagładą Żydów pt. Strategie przetrwania Żydów podczas okupacji w Generalnym Gubernatorstwie, 1942-1945. Studium wybranych powiatów. Autorami rozdziałów są Tomasz Frydel, Jan Grabowski, Dariusz Libionka, Dagmara Swałtek-Niewińska, Karolina Panz, Alina Skibińska, Jean Charles Szurek i Anna Zapalec.

Jedną z najważniejszych konkluzji wynikających z kilku lat badań „żydowskich strategii przerwania” jest bogactwo obserwacji dotyczących stopnia przedsiębiorczości, własnej inicjatywy Żydów w obliczu Zagłady. Uderzają determinacja, mobilność, odwaga, z jaką ofiary podjęły walkę o życie własne oraz najbliższych. Z chwilą rozpoczęcia akcji likwidacyjnych, kiedy mało kto mógł żywić nadal jakiekolwiek złudzenia co do ostatecznych celów polityki niemieckiej, Żydzi zintensyfikowali desperacką walkę o przetrwanie. Z jednej strony w domach oraz pod domami budowano schowki i bunkry, a w podwójnych ścianach i na strychach urządzano przemyślne kryjówki. Z drugiej – nawiązywano kontakty ze stroną aryjską, których celem było znalezienie pomocy i kryjówki. Tam, gdzie było to możliwe, powstawały siatki przerzutu za granicę, zwłaszcza na Słowację i Węgry.

We wszystkich zbadanych powiatach najwięcej Żydów szukało pomocy nie w miasteczkach, ale w pobliskich wsiach – w domach swoich sąsiadów. Możliwość przetrwania w ogromnym stopniu zależała od chęci pomocy tychże sąsiadów – chrześcijan, od tego, czy byli w stanie przełamać strach wobec zagrożenia, jakie stanowili dla wspólnoty wiejskiej ukrywający się Żydzi. Nie sprzyjały temu obowiązujące normy grupowe, obecny wszędzie antysemityzm ani mechanizmy konformizmu społecznego. Tym bardziej podziwiać należy tych, którzy potrafili przeciwstawić się nie tylko niemieckim przepisom prawnym, lecz także pisanym i niepisanym regułom życia grupowego.

Premiera książki odbędzie się w ramach organizowanego przez Muzeum Historii Żydów Polskich cyklu „Czytelnia POLIN”