W dniach 16-17 kwietnia br z powodu wyjazdu służbowego ze studentami w wyżej wymienionych dniach nieobecne w Instytucie będą :
dr Urszula Kicińska
dr Anna Penkała
dr Natalia Bursiewicz
dr Agnieszka Słaby

Odwoła są wszystkie dyżury Pań zaplanowane na te dni.