Informacja dla kierunku Archiwistyki II stop II rok

Zajęcia w dniu jutrzejszym z mgr Moniką Cołbecką z przedmiotu: Systemy elektronicznego zarządzania dokumentacją odwołane, z powodu kolizji z innymi zajęcia Pani mgr Cołbeckiem. Przedmiot zostanie od przyszłego tygodnia tak zaplanowany by nie kolidował i wpisywał się odpowiednio w harmonogram roku.

Szukamy konsultantów w ramach realizacji projektu „Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca” – prosimy o oferty do dnia 4 III 2019 r.

Uwaga nauczyciele historii i wos oraz muzealnicy!

Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, w ramach realizacji projektu „Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca”, poszukuje konsultantów do opiniowania programów studiów historycznych – specjalność nauczycielska (szczegóły pod linkiem). Termin nadsyłania ofert upływa 4 marca 2019 r.

https://przetargi.up.krakow.pl/zapytania.php?fbclid=IwAR1e4BS0Dl_Rxxi62pjp1hbPJgYaIHfUT5KltjBtJiVL_xlfigTLojfRqYQ