Z powodu wyjazdu służbowego prof. Anna Zapalec odwołuje swoje zajęcia z przedmiotu: Archiwa i biblioteki polskie za granicą w dniach 7 marca i 14 marca.