Zapraszamy na wykład z Panią Iwoną Zych pt. Jeden dzień z życia w późnym Berenike nad Morzem Czerwonym, który odbędzie się 5 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 13.00 w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w sali 337.

Iwona Zych – archeolog, tłumacz, muzealnik, zastępca dyrektora Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor naczelna rocznika Polish Archaeology in the Mediterranean.

Zainteresowania badawcze:
– zwyczaje pogrzebowe i nekropole w basenie Morza Śródziemnego w okresie grecko-rzymskim
– zabytki drewniane z Egiptu grecko-rzymskiego — interpretacja funkcji, kwestie warsztatu i aspekty społeczno-ekonomiczne użytkowania
– gliniane lampy oliwne hellenistyczne i rzymskie (studia nad pochodzeniem oraz aspektami społeczno
-ekonomicznymi użytkowania)
–  rekonstrukcja zagospodarowania przestrzennego i urbanistycznego hellenistycznego i rzymskiego
portu w Berenike nad Morzem Czerwonym

plakat informacyjny