Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Zespół Historii Miast przy Komitecie Nauk Historycznych PAN oraz Muzeum Krakowa zapraszają na konferencję pt. „Testamenty i fundacje mieszczańskie w XIII-XVIII w.”, która odbędzie się w dniach 25-26 czerwca w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (sala 337).

program konferencji