/InstytutHiA

About InstytutHiA

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far InstytutHiA has created 7 blog entries.

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Granice i pogranicza – na styku kultur i tradycji” – 15-16 XI 2016 r.

Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove serdecznie zapraszają na I Międzynarodową Konferencję Naukową „Granice i pogranicza – na styku kultur i tradycji”, która obędzie się w dniach od 15 do 16 listopada 2016 r. w Instytucie Historii i Archiwistyki UP

program konferencji

II Konferencja pt. „Zachowanie cyfrowego dziedzictwa archiwalnego” – Kraków, UP Kraków, 23-24 czerwca 2016 r.

Konferencja pt. „Zachowanie cyfrowego dziedzictwa archiwalnego”

Miejsce: Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

Termin: 23-24 czerwca 2016 roku

Organizatorzy: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

zdjęcia z konferencji

program konferencji

Rozmowa z dyr. IH dr. Marcinem Gadochą o nowych studiach podyplomowych realizowanych na IH pt. „Cracoviana – miasto i region w turystyce”

Rozmowa z  z-cą dyr. Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego pt. „Kraków wart jest i mszy, i studiów o swoich dziejach” opublikowana w dodatku Historia Dziennika Polskiego w dniu 31 maja 2016 r. Tematem rozmowy jest nowy kierunek studiów podyplomowych, realizowanych w Instytucie Historii UP we współpracy z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, pt. „Cracoviana – miasto i region w turystyce”.

artykuł

Prof. Bożena Popiołek oraz prof. Łukasz Tomasz Sroka otrzymali grant Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 10

Prof. dr hab. Bożena Popiołek otrzymała grant Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 10. Grant jest zatytułowany „Dobrodziejki i klienci. Specyfika patronatu kobiecego i relacji klientalnych w czasach saskich”.

Prof. UP , dr hab. Łukasz Tomasz Sroka otrzymał grant Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 10. Grant jest zatytułowany „Supremacja polityczna Habsburgów a proces kształtowania się elit galicyjskich w XIX wieku”.