/Wojciech Pociecha

About Wojciech Pociecha

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Wojciech Pociecha has created 46 blog entries.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: „Jak uczyć o ubezpieczeniach społecznych?” pt. „Świadomość ryzyka, a ryzyko nieświadomości” – 4-5 IV 2019; godz. 10.00; Aula Główna UP

W dniach 4-5 kwietnia 2019 roku w gmachu głównym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: „Jak uczyć o ubezpieczeniach społecznych?”, która tym razem przyjęła tytuł: „Świadomość ryzyka, a ryzyko nieświadomości”. Otwarcia niniejszej konferencji 4 kwietnia 2019 r. (czwartek), o godz. 10.00 w Auli Głównej dokonają: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie i prof. dr hab. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Konferencja z cyklu „Jak uczyć o ubezpieczeniach społecznych?”, to jeden z wymiernych efektów zawartego przed laty porozumienia o współpracy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Konferencja gromadzi ekspertów z różnych dziedzin, którzy podejmują wspólny wysiłek kształtowania nowych modeli edukowania w zakresie ubezpieczeń społecznych. Duży nacisk położony jest na kształcenie przyszłych nauczycieli i podwyższanie kompetencji osób już pracujących w zawodzie nauczyciela. W ubiegłym roku w konferencji uczestniczyło przeszło pół tysiąca osób, z czego ponad połowę stanowili właśnie nauczyciele. W tym roku spodziewana jest podobna frekwencja.

Tegorocznej konferencji towarzyszy jeden z największych w Polsce projektów infobrokerskich. Dotyczy on w pierwszym rzędzie możliwości wykorzystania proponowanych przez infobrokering narzędzi, do kształcenia uczniów i studentów. W ocenie dra hab. prof. UP Łukasza Tomasza Sroki, dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie: „To projekt o strategicznym znaczeniu dla Instytutu, który kształci infobrokerów i ma ambicje, by czynić to na najwyższym poziomie. Dlatego cieszymy się, że realizujemy zadania wokół których gromadzą się najlepsi w Polsce eksperci z różnych dziedzin i wspólnie wymieniają się doświadczeniem”.

 

Pod niniejszym linkiem znajduje się program konferencji i biogramy prelegentów:

https://www.zus.pl/o-zus/kalendarium/konferencje/konferencja-naukowa-swiadomosc-ryzyka-a-ryzyko-nieswiadomosci.-jak-uczyc-o-ubezpieczeniach-spolecznych-/program-konferencji

Spotkanie z cyklu „warsztaty historyczno-archiwalne” – 9 IV 2019 r. godz. 11:00, IHiA sala 342

Instytut Historii i Archiwistyki zaprasza na spotkanie z cyklu „warsztaty historyczno-archiwalne”, które odbędzie się 9 kwietnia 2019 r. godz. 11:00 w sali 342.

Warsztaty poprowadzą:

Olga Fejtová, Historie a současnost Archivu hlavního města Prahy

Kateřina Jíšová, České archivnictví – aktuální stav a problémy

Szukamy konsultantów w ramach realizacji projektu „Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca” – prosimy o oferty do dnia 4 III 2019 r.

Uwaga nauczyciele historii i wos oraz muzealnicy!

Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, w ramach realizacji projektu „Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca”, poszukuje konsultantów do opiniowania programów studiów historycznych – specjalność nauczycielska (szczegóły pod linkiem). Termin nadsyłania ofert upływa 4 marca 2019 r.

https://przetargi.up.krakow.pl/zapytania.php?fbclid=IwAR1e4BS0Dl_Rxxi62pjp1hbPJgYaIHfUT5KltjBtJiVL_xlfigTLojfRqYQ

Spotkanie autorskie z Marcelem Goldmanem z cyklu „Spotkania ze Świadkami Historii” – 25 stycznia 2019 r. (piątek), godz. 13:30, IHiA sala 337

Zapraszamy Państwa do udziału w nowym cyklu organizowanym przez Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie: „Spotkania ze Świadkami Historii”. Spotkanie odbędzie się  25 stycznia 2019 r. (piątek) o godz. 13:30 w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (sala 337). Cykl inaugurujemy spotkaniem autorskim z Marcelem Goldmanem, Krakowianinem zamieszkałym w Tel Awiwie, ocalałym w niezwykłych okolicznościach z Holocaustu, cenionym izraelskim ekonomistą, Który wybił się w bankowości. Spotkanie odbędzie się na kanwie najnowszego tomu wierszy i opowiadań Marcela Goldmana pt. „A w nocy przychodzą myśli”. Spotkanie odbędzie się ze specjalnym udziałem Prof. dra hab. n. med. Aleksandra B. Skotnickiego, wybitnego lekarza i jednocześnie badacza i propagatora wiedzy o historii Żydów krakowskich i środowisku Żydów polskich rozsianym dzisiaj po całym świecie, także w Izraelu. W spotkaniu weźmie udział również Pan Paweł Lachowski, Przyjaciel Marcela Goldmana, zaangażowany w wydanie Jego ostatniej książki. Spotkanie poprowadzi Dr hab. prof. UP Łukasz Tomasz Sroka, dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

plakat informacyjny

Drugie spotkanie w ramach projektu tutoringowe wraz z prezentacją Marceliny Bukowiec pt. Narodziny skawińskiego „Sokoła” (1896-1914). – 12.12.2018 r., godz. 12.00, Aula A1 nowy gmach UP w Krakowie, ul. Podchorążych 2

Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz Towarzystwo Przyjaciół Skawiny zapraszają na drugie spotkanie w ramach projektu tutoringowego „PRIMUS GRADUS”, które odbędzie się 12 grudnia 2018 o godz. 12.00 w Auli A1 nowego gmachu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy ul. Podchorążych 2. W trakcie spotkania będzie miała miejsce prezentacja publikacji studentki IHiA II roku studiów 2-stopnia Marceliny Bukowiec pt. Narodziny skawińskiego „Sokoła” (1896-1914).
W spotkaniu udział wezmą:
Stanisław Grodecki Prezes Towarzystwa Przyjaciół Skawiny
Czesław Gąsiorowski – Dyrektor Muzeum Regionalnego w Skawinie

plakat informacyjny

Międzynarodowa konferencja ‚Understanding the economic past of Eastern Europe’ – zgłoszenia

Międzynarodowa konferencja ‚Understanding the economic past of Eastern Europe’

Badaczy zainteresowanych historią gospodarczą Europy Środkowej i Wschodniej zapraszamy do zgłaszania propozycji wystąpień na konferencję ‚Understanding the economic past of Eastern Europe’. Konferencja odbędzie się na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w dniach 14-15 czerwca 2019 r. Szczegółowe informacje na temat zakresu tematycznego oraz formy zgłoszeń znajdują się pod adresem: http://weast.info/current-events/2019-weast-cracow. Propozycje (wyłącznie w języku angielskim) należy przesyłać do dnia 1 stycznia 2019 roku na adres: bartosz.ogorek@up.krakow.pl.

Spotkanie z Edukatorką muzealną Olgą Michalik Edukacja w Muzeum Łazienki Królewskie – „Muzeum Dostępne” – 14 XI 2018 r.; godz. 14.00; sala 333

Zapraszamy na spotkanie z Edukatorką muzealną Olgą Michalik pt. Edukacja  w Muzeum Łazienki Królewskie – „Muzeum Dostępne”, które odbędzie się 14 listopada 2018 r. (środa) o godz. 14.00 w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (ul Podchorążych 2, piętro IIII, sala 333).

Zapraszamy na spotkanie poświęcone edukacji muzealnej prowadzonej w Muzeum Łazienki Królewskie, ze szczególnym uwzględnieniem programu „Muzeum dostępne” dla zwiedzających o indywidualnych potrzebach. Muzeum Łazienki Królewskie realizuje program nowoczesnej edukacji dla wszystkich w dialogu z przeszłością i w myśl idei Stanisława Augusta, że dzięki edukacji i kontaktowi z pięknem ludzie stają się lepsi, a społeczeństwa bardziej racjonalne.

Olga Michalik – historyk sztuki, manager kultury, muzeolog, edukatorka muzealna, kuratorka projektów i przestrzeni edukacyjnych, autorka i koordynatorka programu „Muzeum Dostępne” dla osób z niepełnosprawnościami w Muzeum Łazienki Królewskie. W latach 2007-2011 edukatorka programów do wystaw czasowych w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.

plakat informacyjny

 

Międzynarodowa Konferencja pod honorowym patronatem Prezesa PGNiG Piotra Woźniaka pt. „Polski przemysł naftowy i gazowniczy (do 1939 roku). Historia – pamięć – dziedzictwo” – 8-9 XI 2018 r. ; godz. 9.00; UP Kraków; ul. Podchorążych 2 Audytorium im prof. W. Danka;

Instytut Historii  Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w  Międzynarodowej Konferencji pod honorowym patronatem Prezesa PGNiG Piotra Woźniaka pt. „Polski przemysł naftowy i gazowniczy (do 1939 roku). Historia – pamięć – dziedzictwo”, która odbędzie się  8-9 listopada w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie (gmach główny Uniwersytetu Pedagogicznego W Krakowie, ul. Podchorążych 2, I piętro, Audytorium im prof. Wincentego Danka)

program konferencji

Debata wokół książki Marcina Kopcia zatytułowanej: Rozwój miasta przez pryzmat procesów rewitalizacji, przykład Krakowa 2004-2017 – 22 X 2018, godz. 17.00, aula Biblioteki Jagiellońskiej

Zapraszamy do udziału w debacie wokół książki Marcina Kopcia zatytułowanej: Rozwój miasta przez pryzmat procesów rewitalizacji, przykład Krakowa 2004-2017.

Debata odbędzie się w auli Biblioteki Jagiellońskiej w poniedziałek 22 października 2018 roku, o godz. 17.00. Organizatorem wydarzenia jest wydawca książki Księgarnia Akademicka.

W debacie weźmie udział Autor książki oraz eksperci różnych dziedzin związanych z podejmowaną w książce problematyką. W roli moderatora wystąpi dr hab. prof. UP Łukasz Tomasz Sroka.

Książka włącza się w nurt prowadzonej w całej Europie żywej dyskusji na temat przyszłości miast. W XXI wieku zabytkowe przestrzenie są cennym skarbem, ale nierzadko muszą ustąpić miejsca bieżącym potrzebom mieszkańców i działalności inwestycyjnej biznesu. Jak ten proces wygląda w Krakowie? Czy możliwe jest zachowanie równowagi pomiędzy rozwojem miasta a troską o jego historyczne dziedzictwo? W jakim stopniu jest to zadanie samorządu i jaka jest rola mieszkańców? Książka przynosi odpowiedzi na te i wiele innych pytań. To lektura obowiązkowa nie tylko dla krakowian, ale dla wszystkich chcących świadomie kształtować swoje najbliższe otoczenie, w którym żyją i pracują.