Bazy tworzone w Bibliotece Głównej

Źródła dostępne w sieci UP

IBUK.pl

Bazy bibliograficzne i dziedzinowe

Biblioteki cyfrowe

Repozytoria naukowe