Korespondencja Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej.
Opracowanie edytorskie i analiza treści
Wykonanie: Bożena Popiołek, Urszula Kicińska i Agnieszka Słaby
Projekt zrealizowany w ramach programu Narodowego Centrum Nauki nr UMO 2012/07/B/HS3/01090

Biogramy

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Ł

M

N

O

P

R

S

Ś

T

U

V

W

Z