Publikacje pracowników Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego

Profesor Bożena Popiołek

Nie tylko pamiętnikarz: Korespondencja i gazetki rękopiśmienne Jędrzeja Kitowicza z lat 1771–1776,
oprac. i wyd. Tomasz Ciesielski, Sławomir Górzyński, Filip Wolański
Warszawa–Bellerive-sur-Allier 2017, ss. 423 ( recenzja) rhpp-2-2018-9-popiolek

Woli mojej ostatniej Testament ten …Testamenty staropolskie jako źródło do historii mentalności XVII i XVIII wieku, Kraków  2009 pm514-woli-mojej-ostatniej-testament-ten-popiolek

„O gazetach pisanych i nie tylko” recenzja książki Jerzego Dygdały Od Augusta II do Augusta III. Doniesienia z Warszawy Andrzeja
Cichockiego z lat 1732–1734 wyd. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2016, ss. 494 o-gazetach-pisanych-i-nie-tylko

Magdalena z Tarłów Lubomirska (zm. 1728) Wojewodzina krakowska Próba biografii. Krakowskie Studia Małopolskie 2013, nr 18 magdalena-z-tarlow-lubomirska-popiolek

Między przestrzenią domową a wielką polityką. Aktywność publiczna kobiet w czasach saskich.  w : Drogi kobiet do polityki na przestrzeni XVIII-XXI wiek, pod redakcją Teresy Kulak i Małgorzaty Dajnowicz, Wrocław 2016 drogi-kobiet-do-polityki

Kryminalia w księgach sądowych miast Korony jako źródło do badań nad życiem rodzinnym na przełomie XVII i XVIII w., Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 2018 z. 1 kwhkm-2018_1-_art-2-bozena-popiolek

Rytmy życia. Codzienność i święto w gazetach rękopiśmiennych czasów saskich, Rocznik Historii Prasy Polskiej  2013 z. 2  b-popioek-rhpp2-13

Teatr wojenny w gazetach rękopiśmiennych czasów saskich, Rocznik Historii Prasy Polskiej 2014 z. 3  b-popiolek-rhpp-2014

Where does the truth lie? : petty violence in the light of court records in Poland in the first half of 18th century, Theatrum Historiae  2013, c. 13 th13

 

Korespondencja Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej.
Opracowanie edytorskie i analiza treści
Wykonanie: Bożena Popiołek, Urszula Kicińska i Agnieszka Słaby
Projekt zrealizowany w ramach programu Narodowego Centrum Nauki nr UMO 2012/07/B/HS3/01090

Biogramy

[/fusion_text]

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Ł

M

N

O

P

R

S

Ś

T

U

V

W

Z