Karol I von Hessen

Karol III Filip Wittelsbach

Karol IV Habsburg

Karol VII Albert Wittelsbach

Károlyi Sándor

Katarzyna z Opalińskich Leszczyńska

Kawiecka Katarzyna Alojza z Drużbackich

Kątska Urszula z Denhoffów

Kątski Jan Stanisław

Kczewska Marianna z Kosów

Kczewski Piotr Ernest

Kendel Jan Baptysta

Kłopocka Anna z Tuligłowskich

Kociełł Michał Kazimierz

Konopka Jan

Kos Józef

Krassow Ernst Detlof von

Krogulecki Mikołaj

Krosnowski Aleksander

Krosnowski Jan

Królikiewicz Józef

Krystyna Eberhardyna Hohenzollern