/Ogłoszenia dla studentów

Informacja dla kierunku Archiwistyka I rok I stopień

W wyniku choroby dr K. Sala odwołuje dzisiejsze zajęcia z przedmiotu:Informacja naukowa i wywiad rynkowy. W ramach odrabiania zajęć dr K. Sala zaprasza Państwa na spotkanie organizowane w dniu 8 marca w Audytorium Danka zaraz po Państwa zajęciach w tym dniu z mgr M. Cołbecką. Liczy na Państwa obecność .

Informacja dla kierunku Archiwistyki II stop II rok

Zajęcia w dniu jutrzejszym z mgr Moniką Cołbecką z przedmiotu: Systemy elektronicznego zarządzania dokumentacją odwołane, z powodu kolizji z innymi zajęcia Pani mgr Cołbeckiem. Przedmiot zostanie od przyszłego tygodnia tak zaplanowany by nie kolidował i wpisywał się odpowiednio w harmonogram roku.