Інститут  історії та архівознавства  Педагогічного університету імені Комісії народної освіти в Кракові

вул. Подхоронжих 2, 30- 084 Краків, тел.. 12 662 6182, факс 12 662 61 81

Стаціонарна форма навчання І ступеня ( бакалавр)
– Історія – спеціальність викладацька
– Історичний туризм та культурна спадщина
– Архівознавство, управління документацією та інформаційне брокерство
Стаціонарна форма навчання ІІ ступеня ( магістратура)
– Історія – спеціальність викладацька
– Архівознавство, управління документацією та інформаційне брокерство

Історія – спеціальність викладацька
Навчання стаціонарної форми І ступеня( бакалавр) адресоване до осіб:
– Які мають атестат зрілості або інший документ, який є рівноправний в Польщі
– Які хочуть отримати дозвіл викладати навчальний предмет Історія і наука про суспільство в початковій школі
Навчання стаціонарної форми ІІ ступеня ( магістратура) адресоване до випускників І ступеня вищих навчальних закладів на напрямках гуманітарних та суспільних, які хочуть отримати кваліфіковане приготування до викладання трьох навчальних предметів:
– Історія
– Наука про суспільство
– Історія і суспільство
Пропонуємо:
– професійну підготовку психологічно-педагогічну та дидактичну
– дозвіл на викладання у всіх типах шкіл
– заняття з висококваліфікованими викладачами
– знання доповнені практичною інформацією, які відносяться до функціонування системи освіти
– розбудовану систему професійної практики
– лекції та семінари в музеях і навчально-освітніх закладах
– закордоні та державні студентські обміни ( наприклад Німеччина та Ізраїль)
– можливість діяльності в студентському науковому Товаристві істориків та архівістів

Архівознавство, управління документацією та інформаційне брокерство
Навчання стаціонарної форми І ступеня( бакалавр) адресоване до осіб, які мають атестат зрілості або інший документ, який є рівноправний в Польщі.
Випускник отримує ступінь бакалавра архівознавства, управління документацією та інформаційного брокерства.
Навчання стаціонарної форми ІІ ступеня ( магістратура) адресоване до осіб, які мають ступінь бакалавр гуманітарних наук : історія ( спеціальність архівознавча), архівознавство, управління документацією, інформаційне брокерство та інформаційні науки.
Випускник отримує ступінь магістра архівознавства, управління документацією та інформаційного брокерства.
Навчання забезпечує підготовку в області:
– роботи у всіх типах архівів, у тому числі: державних, приватних, церковних, традиційних, а також архівів інтернету
– обслуговування електронних систем управління документації
– знання про документ в традиційному та електронному вигляді, правила збору та розробки сучасних документів
– методів і принципів управління документацією та інформацією в сучасних офісах
– роботи в секторі інформаційних послуг ( державні офіси, корпорації та ін. ) на посаді професіонала і шукача інформації

Історичний туризм та культурна спадщина
Навчання стаціонарної форми І ступеня( бакалавр) адресоване до осіб, які мають атестат зрілості або інший документ, який є рівноправний в Польщі.
Випускник отримує ступінь бакалавра історичного туризму та культурної спадщини.
Пропонуємо:
– отримати глибокі знання в галузі історії, історії мистецтв та сучасних форм поширення культурної спадщини
– знання роботи електронних систем бронювання. Одні з небагатьох, у процесі навчання ми пропонуємо навчання в області обслуговування систему BlueVendо
– отримання навичок, необхідних в роботі екскурсовода, туристичного гіда, представника туристичної інформації, а також на посадах, пов’язаних з розвитком місцевої культурної спадщини
– широкий спектр занять практичного характеру проводяться представниками компаній, що працюють на туристичному ринку
– заняття з сфери використання англійської мови в туризмі
– співпрацю з професіоналами. В рамках партнерських договорів реалізуються практика для студентів, під час яких вони можуть отримати практичні навички в області організації туристичних заходів і фестивалів, які сприяють розвиткові та поширенню міжнародної культурної спадщини Кракова та Польщі, створення пропозицій спеціалізованих на розвиток геологічного та історичного туризму, а також сучасних методів поширення сайтів, важливих для історії країни та Європи
– можливість участі в роботі активнодіючої секції Історичного туризму в рамках наукового Товариства істориків та архівістів, що дозволяє поглиблювати інтереси у колі друзів, спільні поїздки та реалізації наукових проектів


Komisja rekrutacyjna

Komisja Rekrutacyjna będzie pełnić dyżury od 02 lipca 2018 r., w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00-14.00 w sali 370 (ul. Podchorążych 2, Instytut Historii i Archiwistyki, III piętro).

Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej dla wszystkich rodzajów studiów
I i II stopnia uruchamianych w Instytucie Historii jest dr hab. prof. UP Krzysztof Polek.

Sekretarzem Komisji Rekrutacyjnej dla wszystkich rodzajów studiów
I i II stopnia uruchamianych w Instytucie Historii jest dr Dorota Żurek.

Członkami Komisji Rekrutacyjnej dla wszystkich rodzajów studiów
I i II stopnia uruchamianych w Instytucie Historii są: mgr Barbara Bielaszka – Podgórny,
dr Magdalena Niedźwiedzka.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z procesem rekrutacji lub programami studiów, mogą Państwo skontaktować się z nami drogą elektroniczną, pisząc na adres email: rekrutih@up.krakow.pl
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z procesem rekrutacji lub programami studiów, mogą Państwo skontaktować się z nami także drogą telefoniczną dzwoniąc pod numer telefonu (+48) 12 662 60 76
w godzinach pracy komisji rekrutacyjnej (pon-pt w godzinach 10.00-14.00)!

Informacje ogólne dla kandydatów:
1. Uchwała Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w sprawie zasad przyjęć na studia w roku akademickim 2018/2019 znajduje się tutaj>>>
2. Szczegółowa charakterystyka trybu działania Komisji Rekrutacyjnych
w naszej Uczelni jest dostępna tutaj>>>