PRACOWNICY NAUKOWO-DYDAKTYCZNI


mgr Barbara Bielaszka-Podgórny
dr hab. Józef Brynkus, prof. UP
dr Natalia Bursiewicz
dr Agnieszka Chłosta-Sikorska
prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński
dr hab. Hubert Chudzio, prof. UP
dr hab. Jerzy Ciecieląg, prof. UP
mgr Monika Cołbecka
dr Mateusz Drozdowski
dr Dorota Drzewiecka
dr Bartosz Drzewiecki
dr hab. Halina Dudała
dr Marcin Gadocha
dr hab. Marek Herma, prof. UP
dr hab. Petr Kaleta
prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
dr Urszula Kicińska
dr Krzysztof Kloc
dr Wiktoria Kudela-Świątek
dr Lucyna Kudła
prof. dr hab. Franciszek Leśniak
mgr Hubert Mazur
dr Konrad Meus
dr Magdalena Niedźwiedzka
mgr Michał Niezabitowski
prof. dr hab. Zdzisław Noga
dr Bartosz Ogórek
dr Anna Penkała
mgr Anna Pieczka
dr Jarosław Pietrzak
mgr Edyta Pluta-Saladra
dr hab. Krzysztof Polek, prof. UP
prof. dr hab. Bożena Popiołek
prof. dr hab. Jerzy Rajman
dr Agnieszka Słaby
dr hab. Łukasz T. Sroka, prof. UP
dr Adrian Szopa
mgr Marek Świdrak
dr Piotr Trojański
prof. dr hab. Marek Wilczyński
prof. dr hab. Mariusz Wołos
dr Mateusz Wyżga
dr hab. Anna Zapalec, prof. UP
dr Dorota Żurek

 

PRACOWNICY BIBLIOTEKI INSTYTUTU HISTORII I ARCHIWISTYKI 


mgr Małgorzata Tatarczuch
mgr Mariola Wierzbiak

 

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI


mgr Natalia Bajorek
mgr Elżbieta Brona-Leszczyńska
mgr Joanna Kołodziejczyk

 

PRACOWNICY INŻYNIERYJNO-TECHNICZNI


mgr Wojciech Pociecha

 

EMERYTOWANI PRACOWNICY INSTYTUTU HISTORII I ARCHIWISTYKI


dr hab., prof. UP Andrzej Essen
prof. dr hab. Stanisław Grzybowski
Anna Kardas
prof. dr hab. Andrzej Kastory
prof. dr hab. Feliks Kiryk
dr Henryk Kotarski
dr Joanna Janus
dr Andrzej Jureczko
dr Janina Mazur
dr Czesław Michalski
prof. dr hab. Ludwik Mroczka
prof. dr hab. Czesław Nowarski
dr Anna Paciorek
prof. dr hab. Stefan Skowronek
dr Agnieszka Winiarska
dr Jerzy Zawistowski
prof. dr hab.Henryk Żaliński
prof. dr hab. Andrzej Leon Sowa