Pracownicy naukowo-dydaktyczni

mgr Barbara Bielaszka-Podgórny
dr hab. Józef Brynkus, prof. UP
dr Natalia Bursiewicz
dr Agnieszka Chłosta-Sikorska
prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński
dr hab. Hubert Chudzio, prof. UP
dr hab. Jerzy Ciecieląg, prof. UP
dr Dorota Drzewiecka
dr Bartosz Drzewiecki
dr hab. Halina Dudała
dr Marcin Gadocha
dr hab. Marek Herma, prof. UP
dr hab. Petr Kaleta
prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
dr Urszula Kicińska
dr Krzysztof Kloc
dr Wiktoria Kudela-Świątek
dr Lucyna Kudła
prof. dr hab. Franciszek Leśniak
mgr Hubert Mazur
dr Konrad Meus
dr Magdalena Niedźwiedzka
prof. dr hab. Zdzisław Noga
dr Bartosz Ogórek
dr Anna Penkała
mgr Anna Pieczka
dr Jarosław Pietrzak
mgr Edyta Pluta-Saladra
dr hab. Krzysztof Polek, prof. UP
prof. dr hab. Bożena Popiołek
prof. dr hab. Jerzy Rajman
dr Agnieszka Słaby
dr hab. Łukasz T. Sroka, prof. UP
dr Adrian Szopa
dr Piotr Trojański
prof. dr hab. Marek Wilczyński
prof. dr hab. Mariusz Wołos
dr Mateusz Wyżga
dr hab. Anna Zapalec, prof. UP
dr Dorota Żurek

Pracownicy Biblioteki Instytutu Historii i Archiwistyki

mgr Małgorzata Tatarczuch
mgr Mariola Wierzbiak

Pracownicy administracyjni

mgr Natalia Bajorek
mgr Elżbieta Brona-Leszczyńska

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr Wojciech Pociecha

Emerytowani Pracownicy Instytutu Historii i Archiwistyki

dr hab., prof. UP Andrzej Essen
prof. dr hab. Stanisław Grzybowski
Anna Kardas
prof. dr hab. Andrzej Kastory
prof. dr hab. Feliks Kiryk
dr Henryk Kotarski
dr Joanna Janus
dr Andrzej Jureczko
dr Janina Mazur
dr Czesław Michalski
prof. dr hab. Ludwik Mroczka
prof. dr hab. Czesław Nowarski
dr Anna Paciorek
prof. dr hab. Stefan Skowronek
dr Agnieszka Winiarska
dr Jerzy Zawistowski
prof. dr hab.Henryk Żaliński
prof. dr hab. Andrzej Leon Sowa