Pracownicy naukowo-dydaktyczni

dr hab. Józef Brynkus, prof. UP
mgr Barbara Bielaszka-Podgórny
dr Natalia Bursiewicz
dr Agnieszka Chłosta-Sikorska
prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński
dr hab. Hubert Chudzio, prof. UP
dr hab. Jerzy Ciecieląg, prof. UP
dr Bartosz Drzewiecki
dr Dorota Drzewiecka
dr Marcin Gadocha
dr hab. Marek Herma, prof. UP
prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
dr Urszula Kicińska
dr Krzysztof Kloc
dr Paweł Konieczny
dr Lucyna Kudła
prof. dr hab. Franciszek Leśniak
dr Mariusz Majewski
mgr Hubert Mazur
dr Konrad Meus
prof. dr hab. Zdzisław Noga
dr Magdalena Niedźwiedzka
dr Bartosz Ogórek
dr Anna Penkała
mgr Anna Pieczka
mgr Edyta Pluta
dr hab. Krzysztof Polek, prof. UP
prof. dr hab. Bożena Popiołek
prof. dr hab. Jerzy Rajman
dr Agnieszka Słaby
dr hab. Łukasz T. Sroka, prof. UP
dr Adrian Szopa
dr Piotr Trojański
prof. dr hab. Marek Wilczyński
prof. dr hab. Mariusz Wołos
dr Mateusz Wyżga
dr hab. Anna Zapalec, prof. UP
mgr Mateusz Zmudziński
dr Dorota Żurek

Pracownicy Biblioteki Instytutu Historii i Archiwistyki

mgr Małgorzata Tatarczuch
mgr Mariola Wierzbiak

Pracownicy administracyjni

mgr Elżbieta Brona-Leszczyńska
mgr Natalia Wojas

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr Wojciech Pociecha

Emerytowani Pracownicy Instytutu Historii i Archiwistyki

dr hab., prof. UP Andrzej Essen
prof. dr hab. Stanisław Grzybowski
Anna Kardas
prof. dr hab. Andrzej Kastory
prof. dr hab. Feliks Kiryk
dr Henryk Kotarski
dr Joanna Janus
dr Andrzej Jureczko
dr Janina Mazur
dr Czesław Michalski
prof. dr hab. Ludwik Mroczka
prof. dr hab. Czesław Nowarski
dr Anna Paciorek
prof. dr hab. Stefan Skowronek
dr Agnieszka Winiarska
dr Jerzy Zawistowski
prof. dr hab.Henryk Żaliński
prof. dr hab. Andrzej Leon Sowa