Oceny pracowników dydaktycznych Instytutu Historii i Archiwistyki

dr Józef Brynkus
dr Agnieszka Chłosta-Sikorska
prof. zw. dr hab. Jacek Chrobaczyński
dr Hubert Chudzio
dr Jerzy Ciecieląg
dr hab., prof. UP Andrzej Essen
dr Marcin Gadocha
 dr hab.,prof. UP  Marek Herma
dr Joanna Janus
dr Andrzej Jureczko
dr hab., prof. UP Kazimierz Karolczak
dr Urszula Kicińska
dr Paweł Konieczny
dr Lucyna Kudła
prof. zw. dr hab. Franciszek Leśniak
dr Mariusz Majewski
dr Konrad Meus
prof. zw. dr hab. Zdzisław Noga
dr hab., prof. UP Krzysztof Polek
prof. zw. dr hab. Bożena Popiołek
prof. zw. dr hab. Jerzy Rajman
dr hab., prof. UP Andrzej Leon Sowa
dr hab. Łukasz T. Sroka
dr Adrian Szopa
dr Piotr Trojański
dr hab. prof. UP Marek Wilczyński
dr hab., prof. UP Mariusz Wołos
dr Mateusz Wyżga
dr Anna Zapalec