Katedra Historii Starożytnej

Katedra Historii Średniowiecznej

Katedra Historii Nowożytnej

Zakład Historii Kultury

Katedra Historii XIX wieku

Katedra Historii Najnowszej

Zakład Mniejszości Narodowych i Przymusowych Migracji
– Pracownia Historii Przymusowych Migracji
– Pracownia Mniejszości Etnicznych i Narodowych

Katedra Edukacji Historycznej

Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii