STRUKTURA


KATEDRA HISTORII STAROŻYTNEJ

Kierownik:     prof. dr hab. Marek Wilczyński

KATEDRA HISTORII ŚREDNIOWIECZNEJ

Kierownik:    prof. dr hab. Jerzy Rajman

KATEDRA HISTORII NOWOŻYTNEJ

Kierownik:  prof. dr hab. Franciszek Leśniak

KATEDRA HISTORII XIX WIEKU

Kierownik: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

KATEDRA HISTORII NAJNOWSZEJ 

Kierownik: prof. dr hab. Mariusz Wołos

KATEDRA EDUKACJI HISTORYCZNEJ

Kierownik: prof. dr hab. Bożena Popiołek

KATEDRA ARCHIWISTYKI I NAUK POMOCNICZYCH HISTORII

Kierownik: prof. dr hab. Zdzisław Noga

ZAKŁAD HISTORII KULTURY

Kierownik: prof. dr hab. Bożena Popiołek

ZAKŁAD MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I PRZYMUSOWYCH MIGRACJI

Kierownik: dr hab., prof. UP Hubert Chudzio

PRACOWNIA HISTORII PRZYMUSOWYCH MIGRACJI

Kierownik: dr hab., prof. UP Hubert Chudzio

PRACOWNIA MNIEJSZOŚCI ETNICZNYCH I NARODOWYCH

Kierownik: dr Piotr Trojański

ZAKŁAD BADAŃ REGIONALISTYCZNYCH I KARTOGRAFII HISTORYCZNEJ 

Kierownik: prof. dr hab. Zdzisław Noga

PRACOWNIA BADAŃ KRAKOWIANISTYCZNYCH I TURYSTYKI HISTORYCZNEJ

Kierownik:  dr Marcin Gadocha

PRACOWNIA BADAŃ REGIONALISTYCZNYCH

Kierownik: dr Konrad Meus