Katedra Historii Starożytnej

Katedra Historii Średniowiecznej

Katedra Historii Nowożytnej

Katedra Historii XIX wieku

Katedra Historii Najnowszej

Katedra Edukacji Historycznej

Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii

Zakład Historii Kultury

Zakład Mniejszości Narodowych i Przymusowych Migracji
– Pracownia Historii Przymusowych Migracji
– Pracownia Mniejszości Etnicznych i Narodowych

Zakład Badań Regionalistycznych i Kartografii Historycznej
– Pracownia Badań Krakowianistycznych i Turystyki Historycznej
– Pracownia Badań Regionalistycznych