Dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki UP

dr hab. Łukasz Tomasz Sroka, prof. UP
miejsce pracy – gabinet Dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki
(pok. 324 – wejście przez sekretariat IHiA)
telefon w sekretariacie Instytutu Historii i Archiwistyki UP +48 12662 61 82

 

Zastępca Dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki UP

dr hab. Jerzy Ciecieląg, prof. UP
miejsce pracy – gabinet Dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki
(pok. 324 – wejście przez sekretariat IHiA)
telefon w sekretariacie Instytutu Historii i Archiwistyki UP +48 12662 61 82