Koło Naukowe Doktorantów Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Koło Naukowe Doktorantów Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie jest organizacją doktorancką o charakterze naukowym i samokształceniowym, działającym zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Statut oraz cele i zadania koła dostępne są tutaj.

Zarząd Koła:

Prezes
mgr Jakub Pieczara
e-mail: jakubpieczara1@gmail.com

Sekretarz
mgr Magdalena Woszczek
e-mail: woszczekmagda@wp.pl

Opiekun
prof. dr hab. Mariusz Wołos

Kontakt:
e-mail: kndh@up.krakow.pl
Facebook: https://www.facebook.com/KoloNaukoweDoktorantowHistoriiUP/