Ogólnopolska Konferencja Naukowa

„Gdy pękały kordony, a rodziły się granice… Galicja i jej mieszkańcy w drodze do niepodległości”

 

Organizator: Katedra Historii Najnowszej Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie

Termin i miejsce konferencji: 26 października 2018 r., Kraków

Termin zgłaszania propozycji tematów oraz chęci uczestniczenia w konferencji: 22 grudnia 2017 r.

Termin nadsyłania abstraktów wystąpień: 31 marca 2018 r.

Problematyka:

  1. Kraków i Lwów w polskich poczynaniach niepodległościowych przed i w trakcie Wielkiej Wojny.
  2. Galicja a sprawa polska. Znaczenie dzielnicy w polityce wielkich mocarstw.
  3. Galicja jako miejsce walk zbrojnych podczas I wojny światowej.
  4. Rola Karpat w latach 1914-1918.

Sekretarze Komitetu Organizacyjnego

dr Krzysztof Kloc (przyjmowanie zgłoszeń)
e-mail: krzysiek.kloc@gmail.com

dr Wiesław A. Wójcik

Szczegółowe informacje znajdują się w tekście oficjalnego zaproszenia do udziału w konferencji.