Terminy obron prac licencjackich i magisterskich

26 czerwca 2019 r. (środa)

27 czerwca 2019 r. (czwartek)

28 czerwca 2019 r. (piątek)

10 lipca 2019 r. (środa)

11 września 2019 r. (środa)


Decyzja Dziekana WH w sprawie składania dokumentów w Dziekanacie WH przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego
Oświadczenie do płytki z pracą magisterską lub licencjacką
Oświadczenie do pracy magisterskiej lub licencjackie
Praca dyplomowa (licencjacka) z historii – standardy
Zarządzenie Dziekana WH w sprawie organizacji i przeprowadzania egzaminów dyplomowych