Terminy obron prac licencjackich i magisterskich

27-29 czerwca 2017 r.

5 lipca 2017 r.

13 września 2017 r.


Decyzja Dziekana WH w sprawie składania dokumentów w Dziekanacie WH przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego
Oświadczenie do płytki z pracą magisterską lub licencjacką
Oświadczenie do pracy magisterskiej lub licencjackie
Praca dyplomowa (licencjacka) z historii – standardy
Zarządzenie Dziekana WH w sprawie organizacji i przeprowadzania egzaminów dyplomowych