Terminy obron prac licencjackich i magisterskich

26 czerwca 2018 r.

27 czerwca 2018 r.

28 czerwca 2018 r.

11 lipca 2018 r.

12 września 2017 r.


Decyzja Dziekana WH w sprawie składania dokumentów w Dziekanacie WH przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego
Oświadczenie do płytki z pracą magisterską lub licencjacką
Oświadczenie do pracy magisterskiej lub licencjackie
Praca dyplomowa (licencjacka) z historii – standardy
Zarządzenie Dziekana WH w sprawie organizacji i przeprowadzania egzaminów dyplomowych