Kierunek: Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
Tryb studiów: stacjonarne
Poziom studiów: I stopień
Długość trwania studiów: 6 semestrów

Sylwetka absolwenta:

Uzyskane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe to: archiwista, archiwista zakładowy, specjalista zarządzania dokumentacją (menedżer procesu zarządzania dokumentacją, organizator pracy biurowej), infobroker.
W trakcie studiów jego absolwenci będą przygotowani do podjęcia zawodu archiwisty w archiwach państwowych, kościelnych, prywatnych i zakładowych oraz do pracy
w instytucjach kultury, a także pracy urzędnika w urzędach państwowych i samorządowych wszystkich szczebli; mogą również zarządzać kancelarią współczesną zarówno w przedsiębiorstwie, jak i w urzędzie, będą specjalistami w zakresie zarządzania, koordynowania czynności kancelaryjnych oraz nabędą umiejętności elektronicznego zarządzania dokumentacją; zdobędą przygotowanie do pracy w firmach brokerskich lub jako dokumentalista – researcher w mediach (prasie, radiu, telewizji) i specjalistycznych działach dokumentacyjnych różnych firm
i przedsiębiorstw, w serwisach internetowych, firmach zajmujących się prowadzeniem analiz, czasopismach branżowych, agencjach reklamowych.

Wiedza i umiejętności zdobywane przez studenta w ramach kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo:
– umiejętności obsługi elektronicznych systemów zarządzania dokumentacją (EZD) funkcjonujących w urzędach wojewódzkich i samorządowych
– znajomość środowiska cyfrowego opartego na bazach danych i dokumencie cyfrowym współczesnych instytucji nauki i kultury (archiwa, biblioteki, muzea itp.)
– znajomość prawa archiwalnego i postępowania administra­cyjnego oraz współczesnej biurowości
– umiejętności gromadzenia, przecho­wy­wania, ewidencjonowania
i udostępniania dokumentacji
– zarządzanie dokumentacją tradycyjną (aktową i nieaktową)
– umiejętności profesjonalnego wyszukiwania informacji w oparciu o zasoby sieci intranetowej, baz danych czy archiwów cyfrowych
-umiejętności profesjonalnego wyszukiwania informacji w oparciu o zasoby archiwów tradycyjnych (akta, dokumenty, akty prawne, mikrofilmy)
-umiejętności podstawowej wiedzy konserwacji zbiorów archiwalnych oraz ich zabezpieczania przed uszkodzeniem

Wykaz przedmiotów realizowanych w ramach kierunku: Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

Kryteria przyjęć:
Kryteria przyjęć na studia kandydatów z „nową maturą”:
Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).
Kryteria przyjęć na studia kandydatów ze „starą maturą”:
Wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego – cześć pisemna.

Termin rejestracji elektronicznej:
od 1 sierpnia do 17 września 2018 r.

Rejestracja kandydatów odbywa się drogą elektroniczną na stronie:
http://rekrutacja.up.krakow.pl>>>
Na tej stronie znajdą Państwo również dokładne instrukcje dotyczące przebiegu rejestracji, oraz dokumentów, które należy osobiście złożyć w Instytucie, by zostać dopuszczonym do postępowania kwalifikacyjnego.

Termin składania dokumentów od 3 do 17 września 2018 r.

Dokumenty prosimy składać w sali 370 (ul. Podchorążych 2, Instytut Historii UP w Krakowie, trzecie piętro, od pn. do pt., w godzinach od 10.00 do 14.00)

Data ogłoszenia listy przyjętych – 18 września 2018 r.

Termin wpisu na studia – do 20 września 2018 r.

Prosimy dokonać wpisu na studia w sali 370 (ul. Podchorążych 2, Instytut Historii UP w Krakowie, trzecie piętro, w godzinach od 10.00 do 14.00).


Komisja rekrutacyjna

Komisja Rekrutacyjna będzie pełnić dyżury od 3 września 2018 r., w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00-14.00 w sali 370 (ul. Podchorążych 2, Instytut Historii i Archiwistyki, III piętro).

Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej dla wszystkich rodzajów studiów
I i II stopnia uruchamianych w Instytucie Historii jest dr hab. prof. UP Krzysztof Polek.

Sekretarzem Komisji Rekrutacyjnej dla wszystkich rodzajów studiów
I i II stopnia uruchamianych w Instytucie Historii jest dr Dorota Żurek.

Członkami Komisji Rekrutacyjnej dla wszystkich rodzajów studiów
I i II stopnia uruchamianych w Instytucie Historii są: mgr Barbara Bielaszka – Podgórny,
dr Magdalena Niedźwiedzka.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z procesem rekrutacji lub programami studiów, mogą Państwo skontaktować się z nami drogą elektroniczną, pisząc na adres email: rekrutih@up.krakow.pl
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z procesem rekrutacji lub programami studiów, mogą Państwo skontaktować się z nami także drogą telefoniczną dzwoniąc pod numer telefonu (+48) 12 662 60 76
w godzinach pracy komisji rekrutacyjnej (pon-pt w godzinach 10.00-14.00)!

Informacje ogólne dla kandydatów:
1. Uchwała Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w sprawie zasad przyjęć na studia w roku akademickim 2018/2019 znajduje się tutaj>>>
2. Szczegółowa charakterystyka trybu działania Komisji Rekrutacyjnych
w naszej Uczelni jest dostępna tutaj>>>