Kierunek: Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe
Tryb studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: II stopień
Długość trwania studiów: 4 semestry

Charakterystyka studiów

Studia mają na celu poszerzenie wiedzy w zakresie problematyki związanej z turystyką historyczną i dziedzictwem kulturowym. Pozwalają uzupełnić wiedzę i kompetencje z zakresu planowania i obsługi ruchu turystycznego, organizacji imprez turystycznych, promocji i popularyzacji dziedzictwa kulturowego, krajoznawstwa i edukacji regionalnej, marketingu, tworzenia nowych produktów turystycznych. W ramach zajęć rozwijane będą umiejętności tworzenia programów wycieczek miejskich i terenowych, oprowadzania po ekspozycjach muzealnych. Studia kompleksowo przygotowują do podjęcia pracy w biurach podróży, lokalnych stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych działających na rzecz zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego oraz popularyzacji lokalnych badań historycznych. Dostarczą też umiejętności niezbędnych do założenia i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w branży turystycznej, w tym obsługi turystyki biznesowej. Studia dają podstawę do rozszerzenia kompetencji językowych, niezbędnych w branży turystycznej. Co istotne, w ramach studiów istnieje możliwość uzyskania certyfikatu poświadczającego uprawnienia do oprowadzania po ekspozycji w wybranych placówkach muzealnych (po spełnieniu wymogów wskazanych przez interesariuszy)

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada rozległą wiedzę i umiejętności oraz kompetencje niezbędne przy planowaniu i organizacji ruchu turystycznego, prowadzeniu samodzielnej działalności gospodarczej w branży turystycznej, ma kompetencje w zakresie podstaw muzealnictwa i oprowadzania grup turystycznych po muzeach, zwłaszcza po wybranych krakowskich ekspozycjach muzealnych , a także dysponuje szeroką oraz nowoczesną wiedzą historyczną w zakresie sposobów poznawania, propagowania i popularyzacji dziedzictwa historycznego oraz kulturowego w najpopularniejszych regionach turystycznych świata.

Wykaz przedmiotów realizowanych na studiach II stopnia w ramach kierunku Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe

Wymagane wykształcenie kandydata– tytuł licencjata z obszaru nauk humanistycznych i społecznych oraz nauk o ziemi.

Kryteria przyjęć – konkurs dyplomów.

W przypadku identycznej oceny końcowej na dyplomie o miejscu w rankingu decyduje średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

Termin rejestracji elektronicznej:
od 1 sierpnia do 17 września 2018 r.

Rejestracja kandydatów odbywa się drogą elektroniczną na stronie:
http://rekrutacja.up.krakow.pl>>>
Na tej stronie znajdą Państwo również dokładne instrukcje dotyczące przebiegu rejestracji, oraz dokumentów, które należy osobiście złożyć w Instytucie, by zostać dopuszczonym do postępowania kwalifikacyjnego.

Termin składania dokumentów od 3 do 17 września 2018 r.

Dokumenty prosimy składać w sali 370 (ul. Podchorążych 2, Instytut Historii UP w Krakowie, trzecie piętro, od pn. do pt., w godzinach od 10.00 do 14.00)

Data ogłoszenia listy przyjętych – 18 września 2018 r.

Termin wpisu na studia – do 20 września 2018 r.

Prosimy dokonać wpisu na studia w sali 370 (ul. Podchorążych 2, Instytut Historii UP w Krakowie, trzecie piętro, w godzinach od 10.00 do 14.00).


Komisja rekrutacyjna

Komisja Rekrutacyjna będzie pełnić dyżury od 3 września 2018 r., w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00-14.00 w sali 370 (ul. Podchorążych 2, Instytut Historii i Archiwistyki, III piętro).

Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej dla wszystkich rodzajów studiów
I i II stopnia uruchamianych w Instytucie Historii jest dr hab. prof. UP Krzysztof Polek.

Sekretarzem Komisji Rekrutacyjnej dla wszystkich rodzajów studiów
I i II stopnia uruchamianych w Instytucie Historii jest dr Dorota Żurek.

Członkami Komisji Rekrutacyjnej dla wszystkich rodzajów studiów
I i II stopnia uruchamianych w Instytucie Historii są: mgr Barbara Bielaszka – Podgórny,
dr Magdalena Niedźwiedzka.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z procesem rekrutacji lub programami studiów, mogą Państwo skontaktować się z nami drogą elektroniczną, pisząc na adres email: rekrutih@up.krakow.pl
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z procesem rekrutacji lub programami studiów, mogą Państwo skontaktować się z nami także drogą telefoniczną dzwoniąc pod numer telefonu (+48) 12 662 60 76
w godzinach pracy komisji rekrutacyjnej (pon-pt w godzinach 10.00-14.00)!

Informacje ogólne dla kandydatów:
1. Uchwała Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w sprawie zasad przyjęć na studia w roku akademickim 2018/2019 znajduje się tutaj>>>
2. Szczegółowa charakterystyka trybu działania Komisji Rekrutacyjnych
w naszej Uczelni jest dostępna tutaj>>>