Kierunek: Historia
Tryb studiów: stacjonarne
Poziom studiów: II stopień
Długość trwania studiów: 4 semestry

Specjalności do wyboru:
– nauczycielska (historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo),
– antropologia historyczna i dziedzictwo kulturowe.

Dokładne instrukcje dotyczące przebiegu rejestracji dla poszczególnych kierunków znajdą Państwo TUTAJ>>>


Specjalność nauczycielska, specjalizacja: historia i wiedza o społeczeństwie: Absolwent nauczycielskich studiów wyższych drugiego stopnia posiada przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne (teoretyczne i praktyczne) uprawniające do nauczania przedmiotów: „historia”, „historia i społeczeństwo”, „wiedza o społeczeństwie” w szkole ponadpodstawowej.

Specjalność: Antropologia historyczna i dziedzictwo kulturowe: W zakresie ukończonego kierunku i specjalności absolwent posiada przygotowanie do podjęcia pracy w domach i centrach kultury, muzeach, skansenach, mediach ogólnokrajowych i samorządowych oraz stowarzyszeniach prowadzących działalność na rzecz rozwoju kultury i promujących wiedzę historyczną. Ponadto może współpracować z galeriami sztuki, salonami wystawowymi i instytucjami wspierającymi badania historyczne oraz ochronę i zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego.

Warunkiem uruchomienia studiów jest zrekrutowanie ustalonego limitu kandydatów.

Sylwetka absolwenta kierunku Historia, specjalność nauczycielska
Absolwent nauczycielskich studiów wyższych drugiego stopnia posiada przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne (teoretyczne i praktyczne) uprawniające do nauczania przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie w gimnazjum oraz historia, wiedza o społeczeństwie oraz historia i społeczeństwo w szkole ponadgimnazjalnej

2019/2020 PROGRAM STUDIÓW

PLAN STUDIÓW | Specjalność: Nauczycielska – historia i wiedza o społeczeństwie

Kryteria przyjęć:
Wymagane wykształcenie kandydata: Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego w oparciu o konkurs dyplomów. W przypadku identycznej oceny końcowej na dyplomie o miejscu w rankingu decyduje średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia. Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Studenci, którzy na studiach pierwszego stopnia nie mieli przygotowania w zakresie psychologiczno-pedagogicznym realizują w trakcie studiów dodatkowy moduł ogólnego przygotowania psychologiczno-pedagogicznego w ramach dodatkowych punktów ECTS.
Kryteria przyjęć: Konkurs dyplomów.
W przypadku identycznej oceny końcowej na dyplomie o miejscu w rankingu decyduje średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.


Termin rejestracji elektronicznej: 23 lipca – 13 września 2019 r.

Rejestracja kandydatów odbywa się drogą elektroniczną na stronie:
http://rekrutacja.up.krakow.pl>>>

Termin ogłoszenia listy przyjętych: 16 września 2019 r.

Termin wpisu na studia: 17-18 września 2019 r.

Prosimy o dokonanie wpisu w sali 370 (ul. Podchorążych 2, Instytut Historii i Archiwistyki, trzecie piętro) w godzinach od 10.00 do 14.00.

Termin ogłoszenia listy przyjętych z pierwszej listy rezerwowej: 18 września 2019 r.

Termin wpisu na studia z pierwszej listy rezerwowej: 19 września 2019 r.

Prosimy dokonać wpisu na studia w sali 370 (ul. Podchorążych 2, Instytut Historii UP w Krakowie, trzecie piętro, w godzinach od 10.00 do 14.00).


Komisja rekrutacyjna

Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej dla wszystkich rodzajów studiów
I i II stopnia uruchamianych w Instytucie Historii jest dr hab. prof. UP Krzysztof Polek.

Sekretarzem Komisji Rekrutacyjnej dla wszystkich rodzajów studiów
I i II stopnia uruchamianych w Instytucie Historii jest dr Dorota Żurek.

Członkami Komisji Rekrutacyjnej dla wszystkich rodzajów studiów
I i II stopnia uruchamianych w Instytucie Historii są: dr Magdalena Niedźwiedzka i mgr Edyta Pluta-Saladra.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z procesem rekrutacji lub programami studiów, mogą Państwo skontaktować się z nami drogą elektroniczną, pisząc na adres email: rekrutih@up.krakow.pl lub  dzwoniąc pod numer telefonu (+48) 12 662 60 76
czynny w dniach przyjmowania wpisów przez komisję rekrutacyjną w godz. 10.00-14.00.


Informacje ogólne dla kandydatów:
1. Uchwała Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w sprawie zasad przyjęć na studia w roku akademickim 2018/2019 znajduje się tutaj>>>
2. Uchwała Senatu nr 19/17.12.2018 Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/23.04.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020 znajduje się tutaj >>>
3. Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020 z dnia 17 grudnia 2018 r. znajduje się tutaj>>>
4.  Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020 z dnia 23 kwietnia 2018 r. znajduje się tutaj >>>