Kierunek: Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie

Organizatorzy studiów:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie i Uniwersytet Karola w Pradze
Kierunek studiów realizują: Instytut Politologii, Instytut Historii, Instytut Neofilologii, Instytut Filozofii i Socjologii. Kierunkiem administruje Instytut Historii.
Poziom studiów: II stopień
Długość trwania studiów: 4 semestry
Tryb studiów: stacjonarny
Limit miejsc: 30

Dokładne instrukcje dotyczące przebiegu rejestracji dla poszczególnych kierunków znajdą Państwo TUTAJ>>>


Forma kierunku studiów:

Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie to nowy unikatowy kierunek studiów stacjonarnych II stopnia (magisterskich). Studia odpowiadają na wyzwania wynikające ze stale rosnącego znaczenia Republiki Federalnej Niemiec w Europie i na świecie oraz z faktu, iż Polskę łączy z Niemcami i pozostałymi krajami niemieckiego obszaru językowego (Austria, Lichtenstein, Szwajcaria) wielka i stale rosnąca liczba partnerstw na szczeblu województw, powiatów, miast i gmin oraz szkół i uczelni, a także bardzo liczne i silne więzi gospodarcze. Wskutek tego na rynku pracy istnieje zapotrzebowanie na osoby nie tylko znające język niemiecki, lecz także znające ustrój polityczny i prawny tego obszaru, jego tradycję i kulturę, specyfikę dawnych i współczesnych stosunków z Polską, umiejące samodzielnie diagnozować, planować i realizować zadania związane z polsko-niemieckimi kontaktami na różnych polach.

Studia te realizowane są wspólnie z Uniwersytetem Karola w Pradze. Zakończą się otrzymaniem podwójnego dyplomu obydwu uczelni, który zapewni wysoką uznawalność wykształcenia. Wykładowcami są polscy, czescy i niemieccy nauczyciele akademiccy. Zajęcia odbywać się będą w Krakowie i Pradze, dokąd polscy studenci wyjadą na semestr nauki w ramach programu Erasmus +. Studia prowadzone będą w trzech językach (polskim, czeskim i niemieckim), dlatego w ich programie duży nacisk zostanie położony na naukę tych języków.


Sylwetka absolwenta kierunku Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie
Absolwenci studiów niemcoznawczych i środkowoeuropejskich zdobędą szeroką interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności i kompetencje w unikatowej na skalę międzynarodową polsko-niemiecko-czeskiej konfiguracji. Będą mogli z powodzeniem podejmować pracę w: administracji państwowej i samorządowej, w różnych firmach i korporacjach, w międzynarodowych placówkach kulturalno-oświatowych, w galeriach sztuki i muzeach oraz rządowych i pozarządowych organizacjach współpracujących z krajami niemieckiego i czeskiego obszaru językowego.

PROGRAM STUDIÓW

Wymagane wykształcenie kandydata
Studia przewidziane dla absolwentów studiów pierwszego stopnia dowolnego kierunku. Kwalifikacja następuje na podstawie listy rankingowej oceny na dyplomie studiów pierwszego stopnia. Wartości liczbowe ocen: dostateczny 3,0, plus dostateczny 3,5, dobry 4,0, plus dobry 4,5, bardzo dobry 5,0.

Warunkiem przyjęcia jest znajomość języka niemieckiego co najmniej na poziomie kursu szkoły średniej (B1). Osoby posiadające poświadczony wyższy poziom kompetencji ESOKJ korzystają z przemnożenia średniej ocen według następującego mnożnika: przy B2 mnożnik 1,3, przy C1 mnożnik 1,6, przy C2 mnożnik 2,0
Warunkiem uruchomienia studiów jest zrekrutowanie ustalonego limitu kandydatów.

Kryteria przyjęć:
Konkurs dyplomów.
W przypadku identycznej oceny końcowej na dyplomie o miejscu w rankingu decyduje średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.


Termin rejestracji elektronicznej: 23 lipca – 13 września 2019 r.

Rejestracja kandydatów odbywa się drogą elektroniczną na stronie:
http://rekrutacja.up.krakow.pl>>>

Termin ogłoszenia listy przyjętych: 16 września 2019 r.

Termin wpisu na studia: 17-18 września 2019 r.

Prosimy o dokonanie wpisu w sali 370 (ul. Podchorążych 2, Instytut Historii i Archiwistyki, trzecie piętro) w godzinach od 10.00 do 14.00.

Termin ogłoszenia listy przyjętych z pierwszej listy rezerwowej: 18 września 2019 r.

Termin wpisu na studia z pierwszej listy rezerwowej: 19 września 2019 r.

Prosimy dokonać wpisu na studia w sali 370 (ul. Podchorążych 2, Instytut Historii UP w Krakowie, trzecie piętro, w godzinach od 10.00 do 14.00).


Komisja rekrutacyjna

Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej dla wszystkich rodzajów studiów
I i II stopnia uruchamianych w Instytucie Historii jest dr hab. prof. UP Krzysztof Polek.

Sekretarzem Komisji Rekrutacyjnej dla wszystkich rodzajów studiów
I i II stopnia uruchamianych w Instytucie Historii jest dr Dorota Żurek.

Członkami Komisji Rekrutacyjnej dla wszystkich rodzajów studiów
I i II stopnia uruchamianych w Instytucie Historii są: dr Magdalena Niedźwiedzka i mgr Edyta Pluta-Saladra.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z procesem rekrutacji lub programami studiów, mogą Państwo skontaktować się z nami drogą elektroniczną, pisząc na adres email: rekrutih@up.krakow.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu (+48) 12 662 60 76 czynny w dniach przyjmowania wpisów przez komisję rekrutacyjną w godz. 10.00-14.00″.


Informacje ogólne dla kandydatów:
1. Uchwała Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w sprawie zasad przyjęć na studia w roku akademickim 2018/2019 znajduje się tutaj>>>
2. Uchwała Senatu nr 19/17.12.2018 Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/23.04.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020 znajduje się tutaj >>>
3. Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020 z dnia 17 grudnia 2018 r. znajduje się tutaj>>>
4.  Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020 z dnia 23 kwietnia 2018 r. znajduje się tutaj >>>