Tryb studiów: Studia prowadzone w trybie zdalnym (@t-home)
Poziom studiów: I stopień
Długość trwania studiów: 6 semestrów
Warunkiem uruchomienia kierunku jest nabór co najmniej 15 osób.

Sylwetka absolwenta:
Studia na kierunku turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe mają na celu przygotowanie merytoryczne i zawodowe w zakresie problematyki związanej z turystyką historyczną i dziedzictwem kulturowym. Pozwolą nabyć wiedzę i kompetencje z zakresu planowania i obsługi ruchu turystycznego, organizacji imprez turystycznych, promocji i popularyzacji dziedzictwa kulturowego, krajoznawstwa i edukacji regionalnej. Wyposażą w umiejętności oprowadzania wycieczek miejskich i terenowych, pilotażu wycieczek krajowych i zagranicznych. Przygotowują do podjęcia pracy w biurach podróży, lokalnych stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych działających na rzecz zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego oraz popularyzacji lokalnych badań historycznych. Dostarczą umiejętności niezbędnych do założenia i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w branży turystycznej.

Absolwenci tego kierunku Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe zdobędą kwalifikacje w zakresie:
– prowadzenia vwłasnej działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz podjęcia pracy w krajowych i zagranicznych biurach i agencjach turystycznych działających na polskim rynku (jako organizatorzy imprez, piloci i przewodnicy);
– pracy w firmach świadczących usługi przewodnickie, muzeach, skansenach i miejscach pamięci, instytucjach muzealnych – historycznych i etnograficznych, stowarzyszeniach regionalnych, fundacjach, mediach lokalnych, placówkach oświatowych, organizacjach pozarządowych i lokalnych grupach działania;
– prowadzenia i obsługi ruchu turystycznego, oprowadzania wycieczek miejskich i terenowych, pilotażu wycieczek krajowych i zagranicznych, organizacji imprez turystycznych;
– promocji i popularyzacji dziedzictwa kulturowego, krajoznawstwa i edukacji regionalnej.

Wykaz przedmiotów realizowanych w ramach kierunku – Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe studia I stopnia w trybie @t-home

Kryteria przyjęć:
Kryteria przyjęć na studia kandydatów z „nową maturą”:
Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).
Kryteria przyjęć na studia kandydatów ze „starą maturą”:
Wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego – cześć pisemna.

Opłata za semestr nauki
1700 PLN

Termin rejestracji elektronicznej:
od 1 sierpnia do 17 września 2018 r.

Rejestracja kandydatów odbywa się drogą elektroniczną na stronie:
http://rekrutacja.up.krakow.pl>>>
Na tej stronie znajdą Państwo również dokładne instrukcje dotyczące przebiegu rejestracji, oraz dokumentów, które należy osobiście złożyć w Instytucie, by zostać dopuszczonym do postępowania kwalifikacyjnego.

Termin składania dokumentów od 3 do 17 września 2018 r.

Dokumenty prosimy składać w sali 370 (ul. Podchorążych 2, Instytut Historii UP w Krakowie, trzecie piętro, od pn. do pt., w godzinach od 10.00 do 14.00)

Data ogłoszenia listy przyjętych – 18 września 2018 r.

Termin wpisu na studia – do 20 września 2018 r.

Prosimy dokonać wpisu na studia w sali 370 (ul. Podchorążych 2, Instytut Historii UP w Krakowie, trzecie piętro, w godzinach od 10.00 do 14.00).


Komisja rekrutacyjna

Komisja Rekrutacyjna będzie pełnić dyżury od 3 września 2018 r., w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00-14.00 w sali 370 (ul. Podchorążych 2, Instytut Historii i Archiwistyki, III piętro).

Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej dla wszystkich rodzajów studiów
I i II stopnia uruchamianych w Instytucie Historii jest dr hab. prof. UP Krzysztof Polek.

Sekretarzem Komisji Rekrutacyjnej dla wszystkich rodzajów studiów
I i II stopnia uruchamianych w Instytucie Historii jest dr Dorota Żurek.

Członkami Komisji Rekrutacyjnej dla wszystkich rodzajów studiów
I i II stopnia uruchamianych w Instytucie Historii są: mgr Barbara Bielaszka – Podgórny,
dr Magdalena Niedźwiedzka.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z procesem rekrutacji lub programami studiów, mogą Państwo skontaktować się z nami drogą elektroniczną, pisząc na adres email: rekrutih@up.krakow.pl
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z procesem rekrutacji lub programami studiów, mogą Państwo skontaktować się z nami także drogą telefoniczną dzwoniąc pod numer telefonu (+48) 12 662 60 76
w godzinach pracy komisji rekrutacyjnej (pon-pt w godzinach 10.00-14.00)!

Informacje ogólne dla kandydatów:
1. Uchwała Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w sprawie zasad przyjęć na studia w roku akademickim 2018/2019 znajduje się tutaj>>>
2. Szczegółowa charakterystyka trybu działania Komisji Rekrutacyjnych
w naszej Uczelni jest dostępna tutaj>>>