PLANY STUDIÓW – STUDIA NIESTACJONARNE


HISTORIA – studia I stopnia

Rozpoczynające się: 

2017/2018 PLAN OGÓLNY STUDIÓW

2016/2017 PLAN OGÓLNY STUDIÓW 

PLAN STUDIÓW | Specjalność: Nauczycielska – historia i społeczeństwo 

PLAN STUDIÓW | Specjalność: antropologia historyczna

2015/2016 PLAN OGÓLNY STUDIÓW 

PLAN STUDIÓW | Specjalność: Nauczycielska – historia i wiedza o społeczeństwie  

PLAN STUDIÓW | Specjalność: antropologia historyczna


HISTORIA –  studia II stopnia

Rozpoczynające się:

2019/2020 PROGRAM STUDIÓW 

PLAN STUDIÓW | Specjalność: Nauczycielska – historia i wiedza o społeczeństwie 

PLAN STUDIÓW | Specjalność: antropologia historyczna


ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO  –  studia I stopnia

Rozpoczynające się: 

2019/2020 PROGRAM STUDIÓW | PLAN STUDIÓW

2017/2018 PLAN STUDIÓW


ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO  –  studia II stopnia

Rozpoczynające się:

2017/2018 PLAN STUDIÓW


TURYSTYKA HISTORYCZNA I DZIEDZICTWO KULTUROWE –  studia I stopnia

Rozpoczynające się:

2019/2020 PROGRAM STUDIÓW | PLAN STUDIÓW

2017/2018 PLAN STUDIÓW