Charakterystyka:

Kierownik praktyk:

dr hab. Józef Brynkus, prof. UP
Załączniki do pobrania:

Instrukcja praktyki w szkole podstawowej dla II roku studiów zaocznych oraz I roku studiów magisterskich uzupełniających

Instrukcja praktyki zawodowej studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

Wzór zgody szkoły na przyjęcie studentów na praktyki