Terminy zjazdów

HISTORIA – studia 3 letnie licencjackie (I stopnia)

I rok | IIIrok |

ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO – studia 3 letnie licencjackie (I stopnia)

II rok