Terminy zjazdów

HISTORIA – studia 3 letnie licencjackie (I stopnia)

I rok |III rok|

ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO – studia 3 letnie licencjackie (I stopnia)

II rok