Terminy zjazdów

Historia i wiedza o społeczeństwie (3-semestralne)

I Semestr   |   II Semestr  |   III Semestr


Zarządzanie dokumentacją, infobrokerstwo i archiwistyka (2-semestralne)

I Semestr  |  II Semestr


Cracoviana – miasto i region w turystyce

I Semestr  |  II Semestr