Skład Instytutowej Rady Samorządu Studentów

Piotr Nawała – Przewodniczący – student II roku studiów I stopnia na kierunku Historia

Marzena Klimowska – Wiceprzewodnicząca – studentka I roku studiów I stopnia na kierunku Historia

Pomoc materialna, sprawy studenckie:

www.samorzad.up.krakow.pl/stypendia -> stypendia
www.samorzad.up.krakow.pl/akademiki -> akademiki
www.samorzad.up.krakow.pl/1rok -> informacje dla studentów I roku

STUDENCKIE LINKI

www.up.krakow.pl => Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

www.samorzad.up.krakow.pl => Uczelniany Zarząd Samorządu Studentów
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

www.psrp.org.pl => Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

www.up.krakow.pl/bakalarz => Klub Studencki UP „Bakałarz”

www.up.krakow.pl/chor => Chór Mieszany Uniwersytetu Pedagogicznego

www.up.krakow.pl/azs => Uczelniany Klub AZS Uniwersytetu Pedagogicznego

www.up.krakow.pl/biblio => Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego

www.bj.uj.edu.pl => Biblioteka Jagiellońska

www.ma.krakow.pl => Muzeum Archeologiczne