Karty kursu kierunek HISTORIA


Semestr I

Język łaciński  i kultura świata antycznego 1

Podstawy socjologii

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce

Archeologia ziem polskich

Historia starożytna

Antropologia przestrzeni – starożytność

Vademecum badań historycznych

Społeczeństwo i gospodarka antyku

Zdobycze cywilizacyjne starożytności

Historia wojskowości starożytnej

Wykład monograficzny (starożytność)

Wykład monograficzny (średniowiecze)


Semestr II

Historia filozofii

Język łaciński i kultura świata antycznego 2

Historia średniowieczna Polski

Historia średniowieczna powszechna

Społeczeństwo i gospodarka średniowiecza

Kultura klasztorów i kult świętych

Historia wojskowości średniowiecznej

Historia Krakowa (średniowiecze)

Nauki pomocnicze historii średniowiecznej i nowożytnej


Semestr III

Język łaciński  i kultura świata antycznego 3

Historia nowożytna Polski

Wykład monograficzny (nowożytność)

Społeczeństwo i gospodarka epoki nowożytnej

Historia wojskowości nowożytnej

Historia Krakowa (nowożytność)

Historia duchowości nowożytnej

Zmiany cywilizacyjne w epoce nowożytnej

Dzieje kultury polskiej

Specjalność nauczycielska

Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania

Koncepcje i praktyki wychowania

Bezpieczeństwo i higiena pracy ucznia i nauczyciela

Podstawy dydaktyki historii i wos

Dydaktyka historii w szkole podstawowej: teoria i praktyka


Semestr IV

Historia Polski XIX w. do 1918 r.

Historia powszechna XIX w. do 1918 r.

Społeczeństwo i gospodarka XIX wieku

Historia wojskowości XIX wieku

Wykład monograficzny (XIX wiek)

Zmiany cywilizacyjne w XIX wieku

Historia Krakowa (XIX wiek)

Specjalność nauczycielska

Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania dla szkoły podstawowej

Koncepcje i praktyki wychowania dla szkoły podstawowej

Koncepcje i praktyki nauczania

Edukacja medialna i środki masowego przekazu

Współczesne systemy polityczne

Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej: teoria i praktyka


Semestr V

Historia Polski XX w. do 1945 r.

Historia powszechna XX w. do 1945 r.

Zmiany cywilizacyjne w XX w.

Archiwa i biblioteki dla historyka

Społeczeństwo i gospodarka w XX wieku

Historia doktryn politycznych i prawnych

Historia Krakowa (XX wiek)

Nauki pomocnicze historii XIX i XX w.

Specjalność nauczycielska

Historia ustroju Polski

Media w edukacji historycznej

Media w edukacji społecznej

Antropologia kultury

Edukacja muzealna i kulturowa

Praktyka w szkole podstawowej –nauczanie historii

Praktyka w szkole podstawowej: przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym


Semestr VI    

Historia Polski XX w. po 1945 r.

Historia powszechna XX w. po 1945 r.

Historia wojskowości i bezpieczeństwa międzynarodowego w XX wieku

Pedagogika miejsc pamięci

Wykład monograficzny (XX w.)

 

 Specjalność nauczycielska

Proseminarium dydaktyczne

Dzieje integracji europejskiej

Problemy współczesnego świata

Społeczeństwo obywatelskie i prawa człowieka – aspekty edukacyjne

Praktyka w szkole podstawowej – nauczanie wiedzy o społeczeństwie