PLANY STUDIÓW – STUDIA STACJONARNE


HISTORIA –  studia I stopnia

Rozpoczynające się:

2019/2020 PROGRAM STUDIÓW

PLAN STUDIÓW | Specjalność: Nauczycielska – historia i wiedza o społeczeństwie

2018/2019 PROGRAM STUDIÓW

2017/2018 PROGRAM STUDIÓW

PLAN STUDIÓW | Specjalność: Nauczycielska – historia i wiedza o społeczeństwie  

PLAN STUDIÓW | Specjalność: antropologia historyczna

2016/2017 PROGRAM STUDIÓW

PLAN STUDIÓW | Specjalność: Nauczycielska – historia i wiedza ospołeczeństwie  

PLAN STUDIÓW | Specjalność: antropologia historyczna


HISTORIA – studia II stopnia

Rozpoczynające się:

2019/2020 PROGRAM STUDIÓW

PLAN STUDIÓW | Specjalność: Nauczycielska – historia i wiedza o społeczeństwie

2018/2019 PROGRAM STUDIÓW

PLAN STUDIÓW | Specjalność: Nauczycielska – historia i społeczeństwo

PLAN STUDIÓW | Specjalność: antropologia historyczna

2017/2018 PROGRAM STUDIÓW

PLAN STUDIÓW | Specjalność: Nauczycielska – historia i społeczeństwo     


ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO –  studia I stopnia

Rozpoczynające się:

2019/2020 PROGRAM STUDIÓW

PLAN STUDIÓW

2018/2019 PROGRAM STUDIÓW

2017/2018 PROGRAM STUDIÓW


ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO – studia II stopnia

Rozpoczynające się:

2019/2020 PROGRAM STUDIÓW

PLAN STUDIÓW

2018/2019 PROGRAM STUDIÓW

2017/2018 PROGRAM STUDIÓW


INFOBROKERSTWO, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ  I ARCHIWISTYKA – studia I stopnia

Rozpoczynające się:

2016/2017 PROGRAM STUDIÓW


STUDIA NIEMCOZNAWCZE I ŚRODKOWOEUROPEJSKIE – studia II stopnia

Rozpoczynające się:

2017/2018 PROGRAM STUDIÓW


TURYSTYKA HISTORYCZNA I DZIEDZICTWO KULTUROWE -studia I stopnia

Rozpoczynające się:

2019/2020 PROGRAM STUDIÓW

PLAN STUDIÓW

2018/2019 PROGRAM STUDIÓW

2017/2018 PROGRAM STUDIÓW

2016/2017 PROGRAM STUDIÓW


TURYSTYKA HISTORYCZNA I DZIEDZICTWO KULTUROWE – studia II stopnia

Rozpoczynające się:

2019/2020 PROGRAM STUDIÓW

PLAN STUDIÓW

2018/2019 PROGRAM STUDIÓW