Plany studiów – studia stacjonarne


HISTORIA – stacjonarne studia I stopnia

I rok – ogólny

II rok – ogólny | II rok – nauczycielska | II rok – antropologia

III rok – ogólny | III rok – nauczycielska | III rok – antropologia


HISTORIA – stacjonarne studia II stopnia

I rok – ogólny | I rok – nauczycielska | I rok – antropologia

II rok – ogólny | II rok – nauczycielska 


ARCHIWISTYKA, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo – stacjonarne studia I stopnia

I rok | II rok


ARCHIWISTYKA, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo – stacjonarne studia II stopnia

I rok | II rok


INFOBROKERSTWO, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka – stacjonarne studia I stopnia

III rok


STUDIA NIEMCOZNAWCZE I ŚRODKOWOEUROPEJSKIE – stacjonarne studia II stopnia

II rok


TURYSTYKA HISTORYCZNA I DZIEDZICTWO KULTUROWE -studia stacjonarne I stopnia

I rok | II rok | III rok

TURYSTYKA HISTORYCZNA I DZIEDZICTWO KULTUROWE – studia stacjonarne II stopnia

I rok