Praktyki – specjalność archiwistyczna
Kierownik Praktyk zawodowych (niepedagogicznych) – dr Magdalena Niedźwiedzka

Załączniki do pobrania:

Studia I stopnia

Dziennik praktyk archiwalnych
Instrukcja praktyk archiwalnych
Podanie o zwolnienie z praktyk
Porozumienie w sprawie praktyk zawodowych (pozapedagogicznych) studentów UP w Krakowie
Ramowy program praktyk dla kierunku Infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka
Regulamin studenckich praktyk zawodowych na kierunku Infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka
Sprawozdanie z praktyk
Skierowania na praktyki archiwistyczne
Zaświadczenie zakładu pracy o odbytej praktyce zawodowej studenta 

Studia II stopnia

Dziennik praktyk archiwalnych
Instrukcja praktyk archiwalnych
Podanie o zwolnienie z praktyk
Porozumienie w sprawie praktyk zawodowych (pozapedagogicznych) studentów UP w Krakowie
Ramowy program praktyk dla kierunku Infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka
Regulamin studenckich praktyk zawodowych na kierunku Infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka
Sprawozdanie z praktyk
Skierowania na praktyki archiwistyczne
Zaświadczenie zakładu pracy o odbytej praktyce zawodowej studenta 


Praktyki – specjalność nauczycielska
Kierownik Praktyk nauczycielskich – dr Lucyna Kudła

Załączniki do pobrania:
Instrukcja praktyk nauczycielskich III roku historii I stopnia
Instrukcja praktyk nauczycielskich II rok historii II stopnia
Wzór zgody szkoły na przyjęcie studentów na praktyki

 


Praktyki – specjalność Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe
Kierownik Praktyk zawodowych (niepedagogicznych) – dr Anna Penkała

Załączniki do pobrania:
Dziennik praktyk
Indywidualny program praktyk
Instrukcja realizacji praktyk
Opinia pracodawcy
Oświadczenie dane osobowe
Podanie o zwolnienie z praktyk
Porozumienie w sprawie praktyk zawodowych
Regulamin studenckich praktyk zawodowych
Skierowanie na praktyki zawodowe