Oświadczenie do pracy magisterskiej lub licencjackie

Oświadczenie do płytki z pracą magisterską lub licencjacką

Ramowy program praktyk dla kierunku Infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka

Zaświadczenie przedkładane w archiwach i bibliotekach

Nowy wzór karty kursu

Nowy wzór karty kursu specjalnościowej