System mobilności studentów, jest nową ofertą kształcenia w uniwersytetach polskich. Jest adresowany do studentów I i II stopnia studiów oraz jednolitych studiów magisterskich, a także uczestników III stopnia studiów, których zainteresowania naukowe mogą być realizowane poza macierzystym uniwersytetem; wprowadzenie systemu mobilności ma na celu poszerzenie możliwości kształcenia się poprzez odbywanie semestralnych lub rocznych studiów w innym uniwersytecie niż macierzysty.
Rekrutacja rozpoczyna się 3o października a kończy się 30 listopada 2015 r.

strona główna programu MOST:
http://most.amu.edu.pl/index.php/program-most

Rekrutacja do programu MOST
http://most.amu.edu.pl/index.php/rekrutacja/rekrutacja-krok-po-kroku

Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN zaprasza do zapoznania się z poniższą ofertą:

oferta Instytutu Historii

plakat informacyjny