Decyzja Dziekana WH w sprawie składania dokumentów w Dziekanacie WH przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego
Praca dyplomowa (licencjacka) z historii – standardy
Wzór recenzji pracy licencjackiej
Wzór recenzji pracy magisterskiej
Zarządzenie Dziekana WH w sprawie organizacji i przeprowadzania egzaminów dyplomowych