Instytut Historii i Archiwistyki
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowieul. Podchorążych 2
30-084 Kraków

tel. +48 (012) 662-61-82
email: historia@up.krakow.pl

Dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki UP
dr hab. Łukasz Tomasz Sroka, prof. UP
miejsce pracy – gabinet Dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki
(pok. 324 – wejście przez sekretariat IHiA)
telefon w sekretariacie Instytutu Historii i Archiwistyki UP +48 12662 61 82

Z-ca Dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki UP
dr hab. Jerzy Ciecieląg
miejsce pracy – gabinet Dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki
(pok. 324 – wejście przez sekretariat IHiA)
telefon w sekretariacie Instytutu Historii i Archiwistyki UP +48 12662 61 82

Sekretariat:
mgr Natalia Bajorek